Aanstelling Raad van Commissarissen

Door de omzetting van het rechtsvorm naar BV is De-Bruggen verplicht om in haar statuten een Raad van Commissarissen vast te leggen. De Raad van Commissarissen is een toezichthoudend orgaan wat zich richt op de bedrijfsvoering van De-Bruggen. Vier maal per jaar komt de Raad van Commissarissen bij een om stukken van De-Bruggen te beoordelen en adviezen en feedback te geven. Een algemene raadsvergadering zal eenmaal per jaar plaatsvinden. Hier zullen de cliëntenraad, ondernemingsraad, Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen bij aanwezig zijn.

De Raad van Commissarissen bestaan het uit de volgende commissarissen:

Dhr. G.W. Bootsman

In het verleden is Dhr. G.W. Bootsman werkzaam geweest bij organisaties gericht op participatie, dagbesteding en activatie. Binnen de Raad van Commissarissen zal Dhr. G.W. Bootsman zich bezighouden met de maatschappelijke participatie en dagbesteding van De-Bruggen.

H.A.S. van der Meer

In het verleden is Dhr. H.A.S. van der Meer werkzaam geweest binnen het management van een woningbouwvereniging. Binnen de Raad van Commissarissen zal Dhr. H.A.S. van der Meer zich bezig houden met de bedrijfstechnische kant van de bedrijfsvoering van De-Bruggen.

H.H.C.M. Türköglu-Schildmeijer.

Tot op heden is Mevr. H.H.C.M. Türköglu-Schildmeijer werkzaam als interimmanager binnen verschillende zorginstellingen. Binnen de Raad van Commissarissen zal Mevr. H.H.C.M. Türköglu-Schildmeijer zich bezig bezighouden met de zorginhoudelijke kant.

De-Bruggen kijkt uit naar de een goede samenwerking met de Raad van Commissarissen.

Omzetten bedrijfsvorm De-Bruggen van VOF naar BV

Logo De BruggenIn 2013 is De-Bruggen begonnen als eenmanszaak en opgericht door Emile Coenen die jaren ervaring heeft in de hulpverlening. In 2016 is De-Bruggen gegroeid tot een familie bedrijf en werd het rechtsvorm omgezet van een eenmanszaak naar een VOF. De andere VOF leden zijn Kaj Coenen, Henny Coenen-de Haan en Lars Coenen. Echter bleef De-Bruggen groeien en zich professionaliseren. Dit heeft er toe geleid dat op 10 december 2019 het rechtsvorm van een VOF is omgezet naar een BV.

De voornaamste reden van het omzetten van het rechtsvorm heeft te maken met eisen vanuit derden. Op deze manier kan De-Bruggen beter en gemakkelijker aantonen te voldoen aan gestelde transparantie en kwaliteitseisen die vanuit derden gesteld worden. Het dagelijks werk binnen De-Bruggen zal vrij wel geen veranderingen met zich meebrengen. Echter is de Kamer van Koophandel nummer wel veranderd. De administratie van De-Bruggen zal in het 1e kwartaal van 2020 zorg dragen voor eventuele administratieve veranderingen.