Nieuwe ondernemingsraad De-Bruggen b.v.

Sinds 23 januari 2020 heeft De-Bruggen een ondernemingsraad bestaande uit E. Blijsie, G. Vissering en R. Tuinman. Met de komst van deze leden worden de functiegroepen; trajectbegeleiders, woonbegeleiders/groepswerkers en persoonlijk begeleiders vertegenwoordigd.

De ondernemingsraad is een orgaan binnen De-Bruggen die inspraak en medezeggenschap heeft bij bepaalde typen van beleid. Zij voeren namens het personeel overleg met de werkgever over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. De ondernemingsraad komt minimaal zesmaal per kalenderjaar bijeen in een overlegvergadering en tenminste tweemaal per jaar worden de algemene zaken besproken.