Jaarlijkse BHV-trainingen De-Bruggen

BHV-training

Omdat een ongeluk in een klein hoekje zit houdt De-Bruggen jaarlijks BHV-trainingen met vrijwel al haar medewerkers. Deze dagen worden georganiseerd door Hans Spa b.v. BHV + AED trainingen van onze oud-collega Hans Spa.

Vacature: Staigiar beleid & kwaliteit

Ben jij vanuit je studie Bedrijfskunde op zoek naar een stageplaats en wil je de unieke kans krijgen om ervaring op te doen als beleid- en kwaliteitsmedewerker in de zorg? Dan zijn wij op zoek naar jou! Voor het team beleid en kwaliteit zijn wij vanaf februari 2023 op zoek naar een stagiair. Tijdens je stage werk je vanuit de locaties in Zuidlaren en Veendam.

Wie zijn wij?
De-Bruggen biedt beschermd wonen en begeleiding op individueel- en groepsniveau. We zijn gespecialiseerd in het begeleiden van personen vanaf 17 jaar met een (complexe) meervoudige problematiek. Dit kan zich kenmerken door gedrags- en/of verslavingsproblemen. Ook kan er sprake zijn van een meervoudige diagnose van zowel psychiatrische aandoening als verstandelijke beperking. Iedereen met een hulpvraag is welkom, bij ons staat het individu centraal. Dat betekent dat we samen met de cliënt bekijken hoe we hem/haar het beste kunnen ondersteunen. Tijdens het traject binnen De-Bruggen begeleiden we naar het gewenste niveau van zelfstandigheid aan de hand van een persoonlijk begeleidingsplan. Hierin richten we ons op verschillende leefgebieden volgens een oplossingsgerichte aanpak. Bekijk dit filmpje voor een visueel beeld van De-Bruggen, de collega’s en de werkzaamheden.

 Wat ga je doen tijdens je stage?
Je krijgt een ervaren stagebegeleider met een afgeronde studie op het gebied van kwaliteit- of beleidsmanagement. Zij zal jou de unieke kans geven om ervaring op te doen binnen de beleid- en kwaliteitswerkzaamheden binnen de zorg. In de functie beleid- en kwaliteitsmedewerker loop je dagelijks mee met de ervaren medewerkers binnen De-Bruggen. Zo zie je alle aspecten van het vak en kan je uiteindelijk zelf werkzaamheden uitvoeren die te maken hebben met de bedrijfsvoering en de kwaliteit en beleidsaspecten binnen de organisatie.

Als stagiair van de afdeling beleid- en kwaliteit binnen De-Bruggen werk je op de afdeling samen met drie collega’s. Daarnaast werk je intensief samen met de verschillende disciplines binnen de organisatie, de afdeling HR en de wooncoördinatoren. Door middel van een jaarbeleidsplan en verbetermaatregelen ben je dagelijks bezig met het verbinden van kwaliteitseisen (intern en extern) met wet- en regelgeving en intern beleid.

Naast analyseren, presenteren en samenwerken staat ook advies geven en samenwerken hoog op je prioriteitenlijstje. Als stagiair voer je o.a. de volgende taken uit:

 • Beleidsstukken mede opstellen en implementeren;
 • Ondersteunen bij het uitvoeren van verschillende thema’s uit kwaliteitsmanagementsysteem, zoals kwaliteitsaudits, RI&E en verantwoordingen;
 • Ondersteunen bij trajecten t.a.v. aanbestedingen;
 • Verbetermaatregelen constateren en doorvoeren;
 • Aanwezigheid bij de overleggen met de verschillende disciplines van de organisatie en actiepunten oppakken;
 • KPI’s meten en hier een trendanalyse over opstellen.

Wie ben jij?
Je bent 3e of 4e-jaars student van de hbo-opleiding bedrijfskunde en voor 32 uur per week op zoek naar een stageplaats. Als persoon ben je sterk in samenwerken, sociaal vaardig en oplossingsgericht. Ook herken jij jezelf in de competenties: flexibel, betrokken, zelfstandig en positief. Daarnaast ben je in staat voor aanvang van je stage Verklaring Omtrent Gedrag aan te leveren. Tenslotte heb je een bepaalde affiniteit met werken binnen een zorginstelling en de daarbij behorende taken.

Hoe verloopt de sollicitatieprocedure?
Je mag je sollicitatie richten aan Cilla van Linschoten (HR-manager bij De-Bruggen) via hr@bijdebruggen.nl. Graag ontvangen wij de sollicitatie met cv en motivatiebrief. Tevens kun je Cilla bellen voor meer informatie op het telefoonnummer: 06-11464084.

Vacature: Stagiair persoonlijk Begeleider (hbo-niveau)

Volg jij op dit moment de hbo-opleiding Social Work of Toegepaste Psychologie en wil jij graag weten wat De-Bruggen jou te bieden heeft voor een leerzame en leuke stage als persoonlijk begeleider? Lees dan verder! Voor het team van persoonlijk begeleiders aan de Nijveenlaan zijn wij vanaf februari 2023 op zoek naar een stagiair.

Wie zijn wij?
De-Bruggen biedt beschermd wonen en begeleiding op individueel- en groepsniveau. We zijn gespecialiseerd in het begeleiden van personen vanaf 17 jaar met een (complexe) meervoudige problematiek. Dit kan zich kenmerken door gedrags- en/of verslavingsproblemen. Ook kan er sprake zijn van een meervoudige diagnose van zowel een psychiatrische aandoening als een verstandelijke beperking. Iedereen met een hulpvraag is welkom, bij ons staat het individu centraal. Dat betekent dat we samen met de cliënt bekijken hoe we beste kunnen ondersteunen. Tijdens het traject binnen De-Bruggen begeleiden we naar het gewenste niveau van zelfstandigheid aan de hand van een persoonlijk begeleidingsplan. Hierin richten we ons op verschillende leefgebieden volgens een oplossingsgerichte aanpak. Bekijk dit filmpje voor een visueel beeld van De-Bruggen, de collega’s en de werkzaamheden.

Wat zijn jouw stagemogelijkheden?
Je krijgt een ervaren stagebegeleider toegewezen met een afgeronde hbo opleiding. Hij/zij zal jou de mogelijkheid geven om ervaring op te doen als persoonlijk begeleider. Als stagiair persoonlijk begeleider sta je samen met collega’s op de groep. De-Bruggen biedt 24-uurs begeleiding. In de functie van stagiair begeleid jij, samen met je collega’s cliënten bij zijn of haar hulpvraag.  Hiervoor is het van belang dat er een vertrouwensband opgebouwd wordt met de cliënt. Je observeert de cliënt en biedt hulpvraag verduidelijkende en (ped)agogische ondersteunende gesprekken aan n.a.v. de observatie en de hulpbehoevende vraag. Dit doe je uiteraard ten alle tijden in overleg met jouw stagebegeleider. De focus van De-Bruggen ligt op het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt. Dit wordt gedaan door de cliënt zoveel mogelijk doelgericht en oplossingsgericht te laten denken en werken aan de hand van de zelfredzaamheidmatrix. Deze doel- en oplossingsgerichtheid verwachten wij ook van onze stagiair! Wij vinden het belangrijk dat jij uiteindelijk adequaat kan reageren op de signalen die de cliënt aangeeft en vervolgens de juiste methodiek inzet.

Wie ben jij?
Je bent 3e of 4e-jaars student van de hbo-opleiding Social Work of Toegepaste Psychologie en voor 3 tot 4 dagen per week op zoek naar een stageplaats bij voorkeur voor een periode van 10 maanden. Als persoon ben je sterk in samenwerken, sociaal vaardig en oplossingsgericht. Ook herken jij je in de competenties: flexibel, betrokken en positief. Je bent in staat om voor aanvang van je stage een Verklaring Omtrent Gedrag aan te leveren.

Hoe verloopt de sollicitatieprocedure?
Je mag je sollicitatie richten aan Cilla van Linschoten (HR-manager bij De-Bruggen) via hr@bijdebruggen.nl. Graag ontvangen wij de sollicitatie met cv en motivatiebrief. Tevens kun je Cilla bellen voor meer informatie op het telefoonnummer: 06-11464084.

Vacature: Stagiair HRM

Volg jij op dit moment de hbo-opleiding Human Resource Management en wil jij graag weten wat De-Bruggen jou te bieden heeft voor een leerzame en leuke HR-stage? Lees dan verder! Voor de HR-afdeling zijn wij vanaf februari 2023 op zoek naar een stagiair. 

Wie zijn wij?
De-Bruggen biedt beschermd wonen en begeleiding op individueel- en groepsniveau. We zijn gespecialiseerd in het begeleiden van personen vanaf 17 jaar met een (complexe) meervoudige problematiek. Dit kan zich kenmerken door gedrags- en/of verslavingsproblemen. Ook kan er sprake zijn van een meervoudige diagnose van zowel een psychiatrische aandoening als een verstandelijke beperking. Iedereen met een hulpvraag is welkom, bij ons staat het individu centraal. Dat betekent dat we samen met de cliënt bekijken hoe we beste kunnen ondersteunen. Tijdens het traject binnen De-Bruggen begeleiden we naar het gewenste niveau van zelfstandigheid aan de hand van een persoonlijk begeleidingsplan. Hierin richten we ons op verschillende leefgebieden volgens een oplossingsgerichte aanpak. Bekijk dit filmpje voor een visueel beeld van De-Bruggen, de collega’s en de werkzaamheden.

Waar ga je stagelopen?
Je gaat aan de slag bij een organisatie, die volop in ontwikkeling is op het gebied van HR. De afdeling HR bestaat uit een HR-manager, HR-medewerker, HR-adviseur (oud stagiair) en administratief medewerker. De afdeling werkt nauw samen met andere (staf)afdelingen, zoals Beleid & Kwaliteit en de Financiële Administratie. Daarnaast heeft de HR-afdeling een adviserende rol naar de leidinggevenden van de afdelingen en de raad van bestuur. Als stagiair kom je te werken op een kleine afdeling met korte communicatielijnen. Je krijgt veel verantwoordelijkheid en wordt uitgedaagd om mee te denken met het verbeteren van processen. Binnen De-Bruggen staat het oplossingsgericht werken centraal, mag je zijn wie je bent en staat persoonlijke ontwikkeling hoog op de agenda.

Wat vindt de huidig stagiair van haar stageplek?
Binnen De-Bruggen wordt je als HR-stagiair daadwerkelijk ingezet en behandeld als een HR-medewerker. Dit heb ik als erg fijn ervaren, want zo maak je en leer je echt wat van je stage.
De korte communicatielijnen heb ik als erg prettig ervaren. Hierdoor voelt de drempel minder hoog om vragen te stellen. Ook het HR-team is erg fijn om mee samen te werken. Meedenken wordt altijd aangemoedigd binnen De-Bruggen, of je stagiair bent of niet. In mijn ervaring was het niet alleen meedenken met je eigen afdeling (zoals HR). Ik mocht ook organisatiebreed meedenken aan wat er verbeterd kan worden binnen de organisatie. Ten slotte staat het individu centraal, dit is de slogan van De-Bruggen voor hun cliënten, maar dit sluit ook aan bij mijn stage-ervaring bij De-Bruggen. Als HR-stagiair mag ik aangeven bij welke projecten ik zou willen aansluiten om mijn eigen kennis en kunde te verbreden. Ook worden er persoonlijke doelstellingen vastgesteld en wordt daar daadwerkelijk aandacht aan geschonken. Concluderend was mijn stage bij De-Bruggen erg leerzaam en heb ik een hele leuke tijd gehad.

Wat ga je doen tijdens je stage?
Tijdens je stage op de HR-afdeling draai je mee met de volgende werkzaamheden:

 • Werven en selecteren van nieuwe medewerkers en stagiairs;
 • Verzuimbegeleiding & preventie;
 • Ontwikkelen, aanpassen en bewaken van personeelsbeleid;
 • Digitaliseren van het personeelsbeleid;
 • Ondersteunen bij personeelsgesprekken;
 • Adviseren bij HR-thema’s.

Naast de dagelijkse werkzaamheden op de HR-afdeling ga je aan de slag met één (of meerdere) projecten binnen De-Bruggen. Deze projecten houden verband met bovengenoemde onderwerpen, zoals het project digitaliseren van het personeelsdossier.

Wie ben jij?
Je bent 3e-jaars student van de hbo-opleiding Human Resource Management en voor 4/5 dagen per week op zoek naar een stageplaats. Als persoon ben je sterk in samenwerken, sociaal en communicatief vaardig en werk je oplossingsgericht. Ook herken jij je in de competenties flexibel, betrokken en positief. Je bent in staat om voor aanvang van je stage een Verklaring Omtrent Gedrag aan te leveren.

Hoe verloopt de sollicitatieprocedure?
Je mag je sollicitatie richten aan Cilla van Linschoten (HR-manager bij De-Bruggen) via hr@bijdebruggen.nl. Graag ontvangen wij de sollicitatie met cv en motivatiebrief. Tevens kun je Cilla bellen voor meer informatie op het telefoonnummer: 06-11464084.

Vacature: Stagiair Trajectbegeleider

Ben jij vanuit je studie Social Work of Toegepaste Psychologie op zoek naar een stageplaats en wil je de unieke kans krijgen om ervaring op te doen als trajectbegeleider binnen sociaal werk? Dan ben je bij ons op het juiste adres. Vanaf februari 2023 hebben wij één open stageplaats voor de functie van trajectbegeleider in ons team aan de Havenstraat. Solliciteer daarom snel door te mailen naar hr@bijdebruggen.nl met je cv en motivatiebrief.

Wie zijn wij?
De-Bruggen biedt beschermd wonen en begeleiding op individueel- en groepsniveau. We zijn gespecialiseerd in het begeleiden van personen vanaf 17 jaar met een (complexe) meervoudige problematiek. Dit kan zich kenmerken door gedrags- en/of verslavingsproblemen. Ook kan er sprake zijn van een meervoudige diagnose van zowel psychiatrische aandoening als verstandelijke beperking. Iedereen met een hulpvraag is welkom, bij ons staat het individu centraal. Dat betekent dat we samen met de cliënt bekijken hoe we hem/haar het beste kunnen ondersteunen. Tijdens het traject binnen De-Bruggen begeleiden we naar het gewenste niveau van zelfstandigheid aan de hand van een persoonlijk begeleidingsplan. Hierin richten we ons op verschillende leefgebieden volgens een oplossingsgerichte aanpak. Bekijk dit filmpje voor een visueel beeld van De-Bruggen, de collega’s en de werkzaamheden.

Doelgroep
De doelgroep bestaat uit personen vanaf 17 jaar met (complexe) meervoudige problematiek en een passende indicatie. De-Bruggen is gecontracteerd met de WMO, WLZ en het forensische kader. De problematiek kan zich kenmerken door gedrags- en/of verslavingsproblematiek. Ook kan er sprake zijn van psychiatrische problematiek of een verstandelijke beperking.

Werkzaamheden als stagiair trajectbegeleider

 • Cliëntdossiers controleren, meewerken aan het volledig maken en houden van dossiers;
 • Her-indicaties schrijven;
 • Begeleidingsplan/risico-inventarisaties/signaleringsplannen schrijven;
 • Zoeken en regelen van time-out plekken;
 • Ondersteunen bij incidenten/calamiteiten;
 • Aansluiten bij trajectbegeleider-overleggen.

Verantwoordelijkheden van de trajectbegeleider liggen onder andere bij het volledig maken en houden van dossiers, hier draagt de stagiair ook verantwoordelijkheid voor. Wanneer het goed loopt bij bovenstaande taken, kan de stagiaire wellicht een eigen caseload draaien waarin hij/zij een aantal cliënten krijgt waar de stagiaire verantwoordelijk voor is.

Hoe ziet een stagedag eruit?
Iedere dag als trajectbegeleider ziet er anders uit. Er zijn dagen dat je je volledig bezighoudt met dossiervorming en veelal achter de computer zit. Andere dagen heb je afspraken, hierbij kan je denken aan caseloadgesprekken, zorgoverleggen, vergaderingen en/of indicatiegesprekken. Als trajectbegeleider ben je betrokken bij het dagelijkse leven van de cliënt en tegelijkertijd waarborg je zijn of haar traject voor een periode van een aantal weken tot maanden. Samen met de cliënt en persoonlijk begeleider maak je een plan zodat de cliënt zijn of haar doelen kan behalen. Je hebt vaste werkdagen van 08:30 tot 17:00. Echter kan het bij incidenten of calamiteiten voorkomen dat er meer flexibiliteit wordt gevraagd.

Wie ben jij?
Je bent 3e of 4e-jaars student van de hbo-opleiding Social Work of Toegepaste Psychologie en je bent op zoek naar een leerzame stageplaats voor 24 tot 32 uur per week. Je bent een enthousiaste, leergierige, nauwkeurig, betroken en flexibel persoon die sterk is in samenwerken. Daarnaast ben je in staat om voor aanvang van je stage een Verklaring Omtrent Gedrag aan te leveren.

Hoe verloopt de sollicitatieprocedure?
Je mag je sollicitatie richten aan Cilla van Linschoten (HR-manager bij De-Bruggen) via hr@bijdebruggen.nl. Graag ontvangen wij jouw sollicitatie met cv en motivatiebrief. Tevens kun je Cilla bellen voor meer informatie op het telefoonnummer: 06-11464084.

Vacature Stagiair Groepswerker met persoonlijk begeleiderstaken locatie Zuidlaren

Ben jij vanuit je studie Social Work of Toegepaste Psychologie op zoek naar een stageplaats en wil jij ervaring opdoen als groepswerker met persoonlijk begeleiderstaken? Ben jij enthousiast en liergierig? Dan ben je bij ons op het juiste adres. Vanaf februari 2023 hebben wij een open stageplaats voor de functie van groepswerker met persoonlijk begeleiderstaken in ons team in Zuidlaren. Solliciteer snel door te mailen naar hr@bijdebruggen.nl met je cv en motivatiebrief.

Wie zijn wij?
De-Bruggen biedt beschermd wonen en begeleiding op individueel- en groepsniveau. We zijn gespecialiseerd in het begeleiden van personen vanaf 17 jaar met een (complexe) meervoudige problematiek. Dit kan zich kenmerken door gedrags- en/of verslavingsproblemen. Ook kan er sprake zijn van een dubbele diagnose van zowel een psychiatrische aandoening als een verstandelijke beperking. Iedereen met een hulpvraag is welkom, bij ons staat het individu centraal. Dat betekent dat we samen met de cliënt bekijken hoe we beste kunnen ondersteunen. Tijdens het traject binnen De-Bruggen begeleiden we naar het gewenste niveau van zelfstandigheid aan de hand van een persoonlijk begeleidingsplan. Hierin richten we ons op verschillende leefgebieden volgens een oplossingsgerichte aanpak. Bekijk dit filmpje voor een visueel beeld van De-Bruggen, de collega’s en de werkzaamheden.

Wat ga je doen tijdens je stage?
Je loopt stage in de functie van groepswerker. Samen met je stagebegeleider draai je actief mee in de woonvorm van De-Bruggen, een unieke kans om ervaring op te doen als groepswerker. Als stagiair begeleid je samen met je stagebegeleider en collega’s een cliënt bij zijn of haar psychosociale problematiek. Je observeert de cliënt en biedt hulpvraag verduidelijkende en (ped)agogische ondersteunde gesprekken naar aanleiding van de observatie en hulpbehoevende vraag. Dit doe je in overleg met jouw stagebegeleider. De focus van De-Bruggen ligt op het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt. Dit wordt gedaan door de cliënt zoveel mogelijk doelgericht en oplossingsgericht te laten denken en werken. Dit verwachten wij ook van onze stagiaire!

Tijdens je stage houd je je o.a. bezig met de volgende taken:

 • Begeleiden, stimuleren en activeren van de cliënten bij ADL-activiteiten;
 • Observeren en activeren van cliënten in groepsverband en per individu;
 • Rapporteren over de activiteiten, het gedrag en begeleiding van cliënt;
 • De agenda van de cliënten en woongroep bijhouden en controleren.

 Naast een unieke leerervaring biedt De-Bruggen een stagevergoeding. Deze wordt gebaseerd op het aantal uren en dagen dat je stageloopt.

Wie ben jij?
Je bent 3e of 4e-jaars student van de hbo-opleiding Social Work of Toegepaste Psychologie en je bent op zoek naar een leerzame stageplaats voor 24 tot 32 uur per week. Je bent een enthousiaste, leergierige, nauwkeurig, betroken en flexibel persoon die sterk is in samenwerken. Daarnaast ben je in staat om voor aanvang van je stage een Verklaring Omtrent Gedrag aan te leveren.

 Hoe verloopt de sollicitatieprocedure?
Je mag je sollicitatie richten aan Cilla van Linschoten (HR-manager bij De-Bruggen) via hr@bijdebruggen.nl. Graag ontvangen wij jouw sollicitatie met cv en motivatiebrief. Tevens kun je Cilla bellen voor meer informatie op het telefoonnummer: 06-11464084.

Speeddaten 27 oktober

Heb jij interesse om van werkgebied te veranderen?
Dan gaan wij graag met jou in gesprek om te kijken of onze organisatie en doelgroep bij jou past.
De-Bruggen is een organisatie die cliënten begeleiden met psychiatrische- en/of verslavingsproblematiek.

Je bent van harte welkom op onze speeddate 27 oktober van 9.30 uur -11:00 uur op onze locatie in Zuidlaren.

Tijdens deze speeddate horen we graag van jou wie jij bent en waar je naar op zoek bent.
Natuurlijk vertellen wij wie wij zijn en wat wij doen. Vervolgens zal een collega een beeld geven over hoe het eraan toe gaat in de praktijk binnen De-Bruggen.
Wij zullen ook informatie geven over de mogelijkheden voor om- of bijscholing binnen De-Bruggen.

Ben jij erbij? Graag ontvangen wij je aanmelding via hr@bijdebruggen.nl.