Aanstelling Raad van Commissarissen

Door de omzetting van het rechtsvorm naar BV is De-Bruggen verplicht om in haar statuten een Raad van Commissarissen vast te leggen. De Raad van Commissarissen is een toezichthoudend orgaan wat zich richt op de bedrijfsvoering van De-Bruggen. Vier maal per jaar komt de Raad van Commissarissen bij een om stukken van De-Bruggen te beoordelen en adviezen en feedback te geven. Een algemene raadsvergadering zal eenmaal per jaar plaatsvinden. Hier zullen de cliëntenraad, ondernemingsraad, Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen bij aanwezig zijn.

De Raad van Commissarissen bestaan het uit de volgende commissarissen:

Dhr. G.W. Bootsman

In het verleden is Dhr. G.W. Bootsman werkzaam geweest bij organisaties gericht op participatie, dagbesteding en activatie. Binnen de Raad van Commissarissen zal Dhr. G.W. Bootsman zich bezighouden met de maatschappelijke participatie en dagbesteding van De-Bruggen.

H.A.S. van der Meer

In het verleden is Dhr. H.A.S. van der Meer werkzaam geweest binnen het management van een woningbouwvereniging. Binnen de Raad van Commissarissen zal Dhr. H.A.S. van der Meer zich bezig houden met de bedrijfstechnische kant van de bedrijfsvoering van De-Bruggen.

H.H.C.M. Türköglu-Schildmeijer.

Tot op heden is Mevr. H.H.C.M. Türköglu-Schildmeijer werkzaam als interimmanager binnen verschillende zorginstellingen. Binnen de Raad van Commissarissen zal Mevr. H.H.C.M. Türköglu-Schildmeijer zich bezig bezighouden met de zorginhoudelijke kant.

De-Bruggen kijkt uit naar de een goede samenwerking met de Raad van Commissarissen.