Klachtenprocedure

De-Bruggen werkt vanuit de hulpvraag en behoefte van de cliënt. Desondanks kan het gebeuren dat er een situatie voorkomt waarover de cliënt een klacht wil indienen. Deze klachten worden serieus genomen door De-Bruggen en diens medewerkers. De-Bruggen is ervan overtuigd dat een klacht kan bijdragen aan de kwaliteit van de hulpverlening van De-Bruggen. Hoe je kan handelen bij een klacht kan je terugvinden in het klachtenreglement van De-Bruggen. Uiteraard kan je ook contact opnemen met onze externe onafhankelijke klachtenfunctionaris Klachtenportaal Zorg.


Klachtenreglement De-Bruggen

Klachtenformulier De-Bruggen

Klachtenreglement klachtenportaal zorg