Klachten

Klachten
De-Bruggen werkt vanuit de hulpvraag en behoefte van de cliënt. We hopen dat iedereen tevreden is over de begeleiding die De-Bruggen biedt. Toch kan het gebeuren dat er een situatie voorkomt waarover je ontevreden kan zijn. Bijvoorbeeld over de begeleiding of over het nakomen van afspraken. Mocht dit zo zijn, laat het vooral weten! Probeer een klacht eerst met je begeleider of zijn/haar leidinggevende te bespreken. Zo kunnen we samen naar een oplossing zoeken. Als er niet tot een gezamenlijke oplossing gekomen kan worden, dan kun je een klacht indienen. 

Klachtenfunctionaris
Je kan een schriftelijke klacht indienen bij De-Bruggen. Dit gebeurt door een volledig ingevuld klachtenformulier in te dienen bij de klachtenfunctionarissen via klachten@bijdebruggen.nl. Het formulier kan je hieronder te vinden. De klachtenfunctionarissen behandelen jouw klacht. Daarnaast kunnen zij samen met jou onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om tot een oplossing te komen.

Cliëntvertrouwenspersoon
De cliëntvertrouwenspersoon kan jou advies geven over het formuleren en indienen van je klacht. Ook kan de vertrouwenspersoon samen met jou naar een oplossing zoeken. Alles wat je bespreekt met de vertrouwenspersoon is vertrouwelijk. De vertrouwenspersoon zal pas actie ondernemen als jij daar toestemming voor geeft. De cliëntvertrouwenspersoon van De-Bruggen is:
Petra Faber. Te bereiken via: p.faber@bijdebruggen.nl

Externe klachtencommissie
Kom je er binnen De-Bruggen niet uit? Dan kun je de externe klachtencommissie, Klachtenportaal Zorg, benaderen. Je kunt ze bereiken via info@klachtenportaalzorg.nl of door het invullen van het klachtenformulier via hun website. Het klachtenreglement van Klachtenportaal Zorg is hieronder te vinden.

Klachtenformulier – versie 3.0 – augustus 2022

Klachtenreglement – versie 4.0 – september 2022