Beleid- en kwaliteitsdag 2022

Beleid- en kwaliteitsdag 2022
Betrokkenheid. Dit is een van de kernwaarden van De-Bruggen. Om die reden betrekken we onze medewerkers zoveel mogelijk bij interne beslissingen. Daarom hebben we in 2022 een beleid- en kwaliteitsdag georganiseerd. Iedere medewerker was welkom en kon hierdoor zijn input geven over het zelfgekozen thema: ‘de doelgroep van De-Bruggen’.  Dit leverde interessante gesprekken op en geeft weer input voor het jaarbeleidsplan 2023. We bedanken al onze medewerkers dan ook voor hun inzet en zijn blij dat we de benodigde betrokkenheid terug zien bij onze medewerkers!