De-Bruggen heeft ruimte voor nieuwe bewoners!

Vanwege doorstroom op zowel onze locatie in Zuidlaren, als op onze locatie in Veendam heeft De-Bruggen momenteel ruimte beschikbaar.
Hier kunnen cliënten met een indicatie voor Beschermd Wonen terecht voor een woonplek met (24-uurs) begeleiding.
Wil je meer weten over onze begeleiding, onze locaties, onze werkwijze of heb je andere vragen?
Kijk dan op onze website: www.bijdebruggen.nl
Aanmelden kan ook via de site!