Huisregels en afspraken

Er wordt samengewoond in verschillende huizen/woonvormen. Er wonen zoveel mensen in het huis als dat er slaapkamers zijn. Ordelijk en bovenal prettig samenwonen kan niet zonder huisregels en afspraken. Deze regels en afspraken waarborgen de veiligheid en leefbaarheid van iedereen, dus ook van onze medewerkers. De huisregels en afspraken kunnen verschillen per huis omdat wij rekening houden met zaken als leeftijd en zelfstandigheid. Het zich houden aan de regels en afspraken is soms ook een leerdoel en daarom spreken zij af, dat zij de intentie hebben om de regels en afspraken na te komen. Het niet naleven van de huisregels en afspraken kunnen leiden tot maatregelen en in het uiterste geval kan de samenwerking opgezegd worden. In dat geval kan de cliënt helaas niet meer langer bij ons blijven wonen.

Er zijn echter een aantal zaken die tot het onmiddellijk stopzetten van de samenwerking leiden vanwege hun ernstige aard: Het ernstig in gevaar brengen van de veiligheid voor zowel de cliënt als voor anderen, geweld en agressie of het dreigen daarmee, diefstal en drank- of drugsmisbruik.

Elk huis heeft een eigen rook- en brandveiligheidsbeleid. Of er binnen gerookt mag worden verschilt dus van huis tot huis. Met betrekking tot deze regels, maar ook tot de andere huisregels en afspraken, geldt dat deze worden uitgereikt en besproken wanneer er een nieuwe bewoner bijkomt.

In elk huis beschikken de bewoners over een eigen kamer met een slot waar zij de sleutel van hebben. Daarom is het raadzaam om waardevolle spullen in de kamer te bewaren en niet te laten rondslingeren. In het geval dat er wel wat gestolen wordt, dan wordt hier altijd melding van gedaan bij de politie. De Bruggen is niet aansprakelijk voor diefstal, vernieling of vermissing van persoonlijke eigendommen.

Indien de cliënt een woning of kamer van De Bruggen huurt, dan is er sprake van een koppelbeding tussen het huurcontract en het hulpverleningsplan. Stopt de zorg, dan stopt ook het wonen bij de Bruggen. Indien de cliënt zelf en bij een andere partij huurt, is er geen sprake van dit koppelbeding.