Invulling traject

Wij streven altijd het volgen van een helder en duidelijk traject na. Dit begint altijd met een kennismaking wat meestal gebeurt op de plek waar de cliënt verblijft, maar wat ook op onze locatie geregeld kan worden. Verloopt dit goed en is de cliënt positief, dan wordt diegene uitgenodigd voor een intake gesprek. Wanneer besloten is om bij De Bruggen te komen wonen, werken wij samen met een door ons opgesteld behandelplan of een Persoonlijk Actie Plan. Hierin formuleren wij de hoofddoelen en subdoelen en werken wij de werkpunten nauwkeurig uit. Na verloop van een afgesproken periode wordt de voortgang geëvalueerd en zal er worden gekeken welke doelen zijn behaald en welke er moeten worden bijgesteld. Het traject en het behandelplan of Persoonlijk Actie Plan wordt zoveel mogelijk bijgesteld naar de hulpbehoefte van de cliënt, zijn hulpverleningsgeschiedenis en zijn wens.

Wij streven er naar om hulp te verlenen waar het nodig is, gewenst is en waar er behoefte naar is. Dit doen wij op maat en op alle leefgebieden. Onze ruime kennis en ervaring op het gebied van begeleiding, training en coaching zetten wij dan ook elke dag weer in om dit voor elkaar te krijgen.

Op de werkplaats houden wij regelmatig een werkplaatsoverleg met de cliënten en de werkplaatsmedewerker(s), om alle voorkomende zaken op de werkplaats te bespreken. We beginnen de week graag gezamenlijk op de maandag ochtend en sluiten de week ook graag gezamenlijk af op de vrijdagmiddag. Op de werkplaats hebben we een redelijk goed geoutilleerde keuken waar we tweemaal in de week een warme maaltijd klaarmaken en waar gedurende de week andere lekkere tussendoortjes worden klaargemaakt, zoals bijvoorbeeld broodjes of cake en dergelijke.

Cliënten die door omstandigheden niet naar de werkplaats komen bezoeken we zo veel mogelijk thuis of daar waar ze verblijven. Ook doen we veel van de begeleidingsgesprekken op de werkplaats en is er ruimte voor het regelen van praktische zaken met bijvoorbeeld een bewindvoerder, de gemeente of andere instanties. Op de werkplaats is een ruimte ingericht voor het maken van huiswerk, dit kan onder begeleiding. Er staat een computer voor de cliënten om daarvan gebruik te maken voor allerlei zaken.

Meer weten? Neem contact op.