Maatregelen Corona Covid-19

Sinds de uitbraak van het coronavirus, is binnen De-Bruggen regelmatig overleg over de stand van zaken en de maatregelen die De-Bruggen moet treffen. Wij volgen de adviezen van de GGD en het RIVM. Binnen De-Bruggen geldt een verhoogde alertheid.  De-Bruggen past een aantal preventieve maatregelen toe.

COVID-19

Beschermde woonvormen en 24-uurs zorg:

De 24-uurs zorg binnen De-Bruggen blijft gewaarborgd.

Dagbesteding:

Voor alle cliënten die dagbesteding volgen bij De-Bruggen in Veendam wordt een individuele plan gemaakt om een gepaste vorm van dagbesteding op woonlocatie of daar buiten uit te voeren.

De dagbesteding van De-Bruggen Veendam zal vervolgens op korte termijn tot onbepaalde tijd dicht gaan.

Contact ambulante cliënten:

Het contact met ambulante cliënten wordt zo veel mogelijk op een andere manier ingericht. Denk hierbij ook aan de inzet van telefonisch contact en sociale media en gesprekken in de buitenlucht met gepaste afstand tot elkaar.

De belangrijkste maatregelen binnen De-Bruggen:

  • Regelmatig handen wassen.
  • Hoest en/of nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.
  • Geen handen schudden.
  • Houdt 1,5 meter afstand tot elkaar.
  • Niet met meer dan vijf personen in één ruimte.
  • Geen bezoek op locatie, met uitzondering van noodzakelijk professioneel bezoek.
  • Medewerkers beperken bezoek aan derden, bijvoorbeeld bezoek aan huisarts.
  • Verplaatsen van bijeenkomsten die gepland staan tot en met 06-04-2020.

Meer informatie?

Voor meer informatie en de laatste berichtgeving over het Coronavirus, verwijzen wij naar de website van het RIVM