Medezeggenschap en klachten


Medezeggenschap cliënten

De cliënten van De Bruggen leveren een belangrijke bijdrage aan het ontwikkelen en uitvoeren van kwalitatief goede hulpverlening. Tweemaal per jaar wordt er binnen De Bruggen een cliënttevredenheidsonderzoek afgenomen. Je persoonlijk begeleider zal je hierover benaderen. Tevens wordt er tweemaal per jaar een open cliëntenvergadering gehouden. Dit is een vergadering welke wordt voorgezeten door de vertrouwenspersoon van De Bruggen. Hierin komen onderwerpen aan bod die bijdragen aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Uiteraard mogen cliënten zelf ook onderwerpen inbrengen. Cliënten worden middels een brief uitgenodigd voor de open cliëntenvergadering.

Stel dat je vragen of ideeën hebt dan kan je dit ook mailen naar cliëntenraad@bijdebruggen.nl

Elk jaar stelt De Bruggen een rapport op over de bevindingen van de cliënten. Cliënten worden middels een brief, met de belangrijkste conclusies, op de hoogte gesteld, De volledige rapporten van de afgelopen jaren vind je hieronder:


Klachtenprocedure

De Bruggen werkt vanuit de hulpvraag en behoefte van de cliënt. Desondanks kan het gebeuren dat er een situatie voorkomt waarover de cliënt een klacht wil indienen. Deze klachten worden serieus genomen door De Bruggen en diens medewerkers. De Bruggen is ervan overtuigt dat een klacht kan bijdragen aan de kwaliteit van de hulpverlening van De Bruggen. Hoe je een klacht kan indienen lees je hieronder.

Het betreft een klacht wanneer de cliënt, zijn gezaghebbende of bewindvoerder, ontevreden zijn over de manier van handelen / het nakomen van afspraken en/of de benadering door (een medewerker van) De Bruggen.

Wie kan er een klacht indienen?

 • Een (oud) cliënt van De Bruggen;
 • De gezaghebbende van de cliënt;
 • De bewindvoerder van de cliënt

Voorwaarde voor het in behandeling nemen van een klacht is een volledig ingevuld klachtenformulier. De Bruggen slaat dit ingevulde klachtenformulier op als een individueel dossier waarbij de privacy gewaarborgd wordt volgens de AVG-wetgeving. Klik hier voor meer informatie over onze privacy policy.

Interne klachtenfunctionaris:
Kayleigh Jonker
k.jonker@bijdebruggen.nl
(06) 83 60 70 35

Als de interne klachtenfunctionaris niet met jou tot een oplossing kan komen kan je een klacht indienen via de externe klachtenfunctionaris. De Bruggen is aangesloten bij klachtenportaal zorg.

Stappenplan omtrent een klacht/onvrede

 1. Maak het bespreekbaar met de betrokken persoon;
  Vraag hierbij je persoonlijk begeleider of de cliëntvertrouwenspersoon om hulp.
 2. Dien intern een klacht in;
  Dit kan middels het klachtenformulier, te vinden op de website van De Bruggen.
 3. Dien extern een klacht in;
  De Bruggen is aangesloten bij klachtportaal zorg. U kunt ze bereiken via info@klachtenportaalzorg.nl of door het invullen van onderstaand klachtenformulier.

Cliëntvertrouwenspersoon

Ben je niet tevreden? Uiteraard kan je dit met je persoonlijk begeleider oppakken. Mocht je dit niet willen kan je dit ook melden aan de cliëntvertrouwenspersoon van De Bruggen. Samen praten jullie dan over een oplossing.

De cliëntvertrouwenspersoon:
Petra Faber
p.faber@bijdebruggen.nl
(06) 15 13 80 05