Middelen en Methodieken

Hier volgt een lijst van enkele middelen en methodieken waar wij gebruik van maken bij De Bruggen op het vlak van begeleiding, training en coaching. Deze lijst is niet compleet, dus als u zich afvraagt of wij een ander middel of methode ook hanteren, aarzelt u dan niet om contact met ons hierover op te nemen.


Technieken uit de Cognitieve gedragstherapie

Dit is een samenvoeging van cognitieve therapie en gedragstherapie. Het gaat voornamelijk over de samenhang tussen denken, voelen en doen en hoe deze drie invloed op elkaar uitoefenen. Wij kunnen helpen om niet helpende gedachten om te zetten in helpende gedachten.


Oplossingsgericht werken en denken

Wij maken vooral gebruik van enkele speerpunten uit deze methodiek. Zoals bijvoorbeeld het geven van complimenten, het stellen van schaalvragen, het stellen van de wondervraag en het hanteren van de flowchart. Kortom: De acht stappendans.


Neurolinguïstisch programmeren (NLP)

Bij NLP gaan wij diep in op communicatie maar ook maken wij gebruik van SMART geformuleerde doelen, het 4-staps leerproces, de logische niveaus, de drie waarneem posities en rapport maken.


Ervarend leren

Ervarend leren deelt het leerproces in vijf stappen, namelijk: Ten eerste “doen”, ten tweede “terugblikken/overdenken”, ten derde “formuleren van essentiële aspecten”, ten vierde “alternatieven ontwikkelen en daaruit kiezen” en ten laatste “uitproberen”.


Sport, spel en recreatie

Ook hier zijn wij actief en wij proberen dit altijd gestructureerd aan te bieden om zo alle bewoners van De Bruggen zoveel mogelijk te stimuleren en motiveren om deel te nemen.


Trainingen

Hierbij kunt u denken aan sociale vaardigheidstraining, sollicitatietraining, agressie regulatie training, huiswerkbegeleiding en budgetteren etc. De ervarend leren weekenden kunnen ook als training gezien worden.