Maatregelen Corona Covid-19

Sinds de uitbraak van het coronavirus, is binnen De-Bruggen regelmatig overleg over de stand van zaken en de maatregelen die De-Bruggen moet treffen. Wij volgen de adviezen van de GGD en het RIVM. Binnen De-Bruggen geldt een verhoogde alertheid.  De-Bruggen past een aantal preventieve maatregelen toe.

COVID-19

Beschermde woonvormen en 24-uurs zorg:

De 24-uurs zorg binnen De-Bruggen blijft gewaarborgd.

Dagbesteding:

Voor alle cliënten die dagbesteding volgen bij De-Bruggen in Veendam wordt een individuele plan gemaakt om een gepaste vorm van dagbesteding op woonlocatie of daar buiten uit te voeren.

De dagbesteding van De-Bruggen Veendam zal vervolgens op korte termijn tot onbepaalde tijd dicht gaan.

Contact ambulante cliënten:

Het contact met ambulante cliënten wordt zo veel mogelijk op een andere manier ingericht. Denk hierbij ook aan de inzet van telefonisch contact en sociale media en gesprekken in de buitenlucht met gepaste afstand tot elkaar.

De belangrijkste maatregelen binnen De-Bruggen:

  • Regelmatig handen wassen.
  • Hoest en/of nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.
  • Geen handen schudden.
  • Houdt 1,5 meter afstand tot elkaar.
  • Niet met meer dan vijf personen in één ruimte.
  • Geen bezoek op locatie, met uitzondering van noodzakelijk professioneel bezoek.
  • Medewerkers beperken bezoek aan derden, bijvoorbeeld bezoek aan huisarts.
  • Verplaatsen van bijeenkomsten die gepland staan tot en met 06-04-2020.

Meer informatie?

Voor meer informatie en de laatste berichtgeving over het Coronavirus, verwijzen wij naar de website van het RIVM

Nieuwe ondernemingsraad De-Bruggen b.v.

Sinds 23 januari 2020 heeft De-Bruggen een ondernemingsraad bestaande uit E. Blijsie, G. Vissering en R. Tuinman. Met de komst van deze leden worden de functiegroepen; trajectbegeleiders, woonbegeleiders/groepswerkers en persoonlijk begeleiders vertegenwoordigd.

De ondernemingsraad is een orgaan binnen De-Bruggen die inspraak en medezeggenschap heeft bij bepaalde typen van beleid. Zij voeren namens het personeel overleg met de werkgever over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. De ondernemingsraad komt minimaal zesmaal per kalenderjaar bijeen in een overlegvergadering en tenminste tweemaal per jaar worden de algemene zaken besproken.

Aanstelling Raad van Commissarissen

Door de omzetting van het rechtsvorm naar BV is De-Bruggen verplicht om in haar statuten een Raad van Commissarissen vast te leggen. De Raad van Commissarissen is een toezichthoudend orgaan wat zich richt op de bedrijfsvoering van De-Bruggen. Vier maal per jaar komt de Raad van Commissarissen bij een om stukken van De-Bruggen te beoordelen en adviezen en feedback te geven. Een algemene raadsvergadering zal eenmaal per jaar plaatsvinden. Hier zullen de cliëntenraad, ondernemingsraad, Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen bij aanwezig zijn.

De Raad van Commissarissen bestaan het uit de volgende commissarissen:

Dhr. G.W. Bootsman

In het verleden is Dhr. G.W. Bootsman werkzaam geweest bij organisaties gericht op participatie, dagbesteding en activatie. Binnen de Raad van Commissarissen zal Dhr. G.W. Bootsman zich bezighouden met de maatschappelijke participatie en dagbesteding van De-Bruggen.

H.A.S. van der Meer

In het verleden is Dhr. H.A.S. van der Meer werkzaam geweest binnen het management van een woningbouwvereniging. Binnen de Raad van Commissarissen zal Dhr. H.A.S. van der Meer zich bezig houden met de bedrijfstechnische kant van de bedrijfsvoering van De-Bruggen.

H.H.C.M. Türköglu-Schildmeijer.

Tot op heden is Mevr. H.H.C.M. Türköglu-Schildmeijer werkzaam als interimmanager binnen verschillende zorginstellingen. Binnen de Raad van Commissarissen zal Mevr. H.H.C.M. Türköglu-Schildmeijer zich bezig bezighouden met de zorginhoudelijke kant.

De-Bruggen kijkt uit naar de een goede samenwerking met de Raad van Commissarissen.

Omzetten bedrijfsvorm De-Bruggen van VOF naar BV

Logo De BruggenIn 2013 is De-Bruggen begonnen als eenmanszaak en opgericht door Emile Coenen die jaren ervaring heeft in de hulpverlening. In 2016 is De-Bruggen gegroeid tot een familie bedrijf en werd het rechtsvorm omgezet van een eenmanszaak naar een VOF. De andere VOF leden zijn Kaj Coenen, Henny Coenen-de Haan en Lars Coenen. Echter bleef De-Bruggen groeien en zich professionaliseren. Dit heeft er toe geleid dat op 10 december 2019 het rechtsvorm van een VOF is omgezet naar een BV.

De voornaamste reden van het omzetten van het rechtsvorm heeft te maken met eisen vanuit derden. Op deze manier kan De-Bruggen beter en gemakkelijker aantonen te voldoen aan gestelde transparantie en kwaliteitseisen die vanuit derden gesteld worden. Het dagelijks werk binnen De-Bruggen zal vrij wel geen veranderingen met zich meebrengen. Echter is de Kamer van Koophandel nummer wel veranderd. De administratie van De-Bruggen zal in het 1e kwartaal van 2020 zorg dragen voor eventuele administratieve veranderingen.

Opening Locatie De-Bruggen Zuidlaren

Op 1 oktober 2018 heeft De-Bruggen feestelijk haar nieuwe locatie (e-85 Zuidlaren) geopend op het Lentis terrein in Zuidlaren. Vrijwel direct hebben hier een aantal bewoners hun intrek genomen.

de bruggen locatie Zuidlaren Drenthe

Op 13 december 2018 is de opening gevierd door middel van een open dag. Deze open dag werd druk bezocht en gaf een goede indruk welke aanvulling De-Bruggen kan leveren op het huidige aanbod op het Lentis terrein en haar cliënten. Naast medewerkers hebben ook bewoners van de woonvoorziening meegeholpen om deze dag succesvol en gezellig te laten verlopen.

Indien jullie benieuwd zijn naar de locatie kunnen jullie altijd contact opnemen met De-Bruggen via 0598 820 990 / info@bijdebruggen.nl