Aanbesteding voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ)

De-Bruggen is de afgelopen periode bezig geweest met de aanbesteding voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Om hiervoor in aanmerking te komen, moet de organisatie aan verschillende voorwaarden en eisen voldoen. Deze zijn in het afgelopen traject uitgebreid getoetst door de zorgkantoren Menzis (Groningen) en Zilveren Kruis (Drenthe).

We zijn ontzettend blij te kunnen mededelen dat dit is gelukt en De-Bruggen vanaf 1 juli 2020 is gecontracteerd voor de Wet Langdurige Zorg. Dit betekent dat De-Bruggen zorg kan verlenen op basis van Zorg in Natura, aan mensen met een indicatie vanuit de WLZ.

Assessment stagiaires

Op vrijdag 24 juli 2020 hebben wij bij De-Bruggen een assessment georganiseerd voor onze eventuele toekomstige stagiaires. In totaal waren er 6 deelnemers van o.a. de opleidingen Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen en Social Work. Aan de hand van de 7 logische niveau’s hebben de potentiële stagiaires zich voorgesteld. De jonge studenten hadden veel vragen aan De-Bruggen, die na de voorstelronde zijn beantwoord. Voor een korte pauze hebben de stagiaires in spé een lijst met persoonlijke vragen beantwoord. Na de pauze gingen wij met de stagiaires naar buiten met 12 houten palen en een tas vol touwen en hebben twee activiteiten uitgevoerd. Tijdens de outdoor activiteiten is er goed samengewerkt, veel gepraat en leuke, bijzondere en grappige oplossingen geopperd. Wij hebben een goede indruk gekregen van onze mogelijke stagiaires en de jonge studenten hebben op deze manier kennis gemaakt met De-Bruggen.

De-Bruggen is ISO 9001 gecertificeerd

Sinds eind 2019 is De-Bruggen actief bezig om een ISO 9001 gecertificeerde instelling te worden. Met dit certificaat willen wij aantonen dat onze organisatie voldoet aan de norm ten aanzien van kwaliteitsmanagement en dat wij gericht zijn op continue verbetering van onze processen. Met ondersteuning van VOS Advies zijn wij de afgelopen maanden hard aan de slag gegaan en hebben wij zowel de interne als de externe audit met positief resultaat doorlopen.

Wij zijn dan ook ontzettend trots om met jullie te mogen delen dat het inmiddels officieel is: De-Bruggen is ISO 9001 gecertificeerd!

Nieuw kantoor binnen het gezondheidscentrum Llyod’s terras

Sinds 1 mei 2020 heeft De-Bruggen een nieuw kantoor. Dit kantoor is gevestigd aan het Lloydsterras 6 in Veendam. Het Lloyd’s Terras is een gezondheidscentrum waar meerdere zorgaanbieders samenwerken. Door samen één locatie te betrekken wordt het eenvoudiger om zorg beter op maat aan te bieden.

Binnen het gezondheidscentrum vestigen zich, naast De-Bruggen, twee huisartsenpraktijken, een apotheek, een fysiotherapiepraktijk inclusief een grote oefenzaal, een aanbieder van ggz voor jeugd en gezin, medisch specialisten, thuiszorg, een podotherapiepraktijk, twee diëtisten, een vrijgevestigd gezondheidszorg psycholoog, het sociale domein en een specialist in gezond ouder worden. Ook voor beelddiagnostiek en bloedonderzoek kun je binnen het gezondheidscentrum terecht.

De-Bruggen zal zich inspannen om samen met de andere zorgaanbieders de cliënten van haar organisatie spoedig de juiste zorg en begeleiding aan te bieden door onder andere de expertise van andere disciplines te vragen, in te zetten en eigen expertise te delen.

Voor meer informatie kan je kijken op de officiële website van het gezondheidscentrum:
https://www.gclt-veendam.nl/ 

Maatregelen Corona Covid-19

Sinds de uitbraak van het coronavirus, is binnen De-Bruggen regelmatig overleg over de stand van zaken en de maatregelen die De-Bruggen moet treffen. Wij volgen de adviezen van de GGD en het RIVM. Binnen De-Bruggen geldt een verhoogde alertheid.  De-Bruggen past een aantal preventieve maatregelen toe.

COVID-19

Beschermde woonvormen en 24-uurs zorg:

De 24-uurs zorg binnen De-Bruggen blijft gewaarborgd.

Dagbesteding:

Voor alle cliënten die dagbesteding volgen bij De-Bruggen in Veendam wordt een individuele plan gemaakt om een gepaste vorm van dagbesteding op woonlocatie of daar buiten uit te voeren.

De dagbesteding van De-Bruggen Veendam zal vervolgens op korte termijn tot onbepaalde tijd dicht gaan.

Contact ambulante cliënten:

Het contact met ambulante cliënten wordt zo veel mogelijk op een andere manier ingericht. Denk hierbij ook aan de inzet van telefonisch contact en sociale media en gesprekken in de buitenlucht met gepaste afstand tot elkaar.

De belangrijkste maatregelen binnen De-Bruggen:

  • Regelmatig handen wassen.
  • Hoest en/of nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.
  • Geen handen schudden.
  • Houdt 1,5 meter afstand tot elkaar.
  • Niet met meer dan vijf personen in één ruimte.
  • Geen bezoek op locatie, met uitzondering van noodzakelijk professioneel bezoek.
  • Medewerkers beperken bezoek aan derden, bijvoorbeeld bezoek aan huisarts.
  • Verplaatsen van bijeenkomsten die gepland staan tot en met 06-04-2020.

Meer informatie?

Voor meer informatie en de laatste berichtgeving over het Coronavirus, verwijzen wij naar de website van het RIVM

Nieuwe ondernemingsraad De-Bruggen b.v.

Sinds 23 januari 2020 heeft De-Bruggen een ondernemingsraad bestaande uit E. Blijsie, G. Vissering en R. Tuinman. Met de komst van deze leden worden de functiegroepen; trajectbegeleiders, woonbegeleiders/groepswerkers en persoonlijk begeleiders vertegenwoordigd.

De ondernemingsraad is een orgaan binnen De-Bruggen die inspraak en medezeggenschap heeft bij bepaalde typen van beleid. Zij voeren namens het personeel overleg met de werkgever over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. De ondernemingsraad komt minimaal zesmaal per kalenderjaar bijeen in een overlegvergadering en tenminste tweemaal per jaar worden de algemene zaken besproken.

Aanstelling Raad van Commissarissen

Door de omzetting van het rechtsvorm naar BV is De-Bruggen verplicht om in haar statuten een Raad van Commissarissen vast te leggen. De Raad van Commissarissen is een toezichthoudend orgaan wat zich richt op de bedrijfsvoering van De-Bruggen. Vier maal per jaar komt de Raad van Commissarissen bij een om stukken van De-Bruggen te beoordelen en adviezen en feedback te geven. Een algemene raadsvergadering zal eenmaal per jaar plaatsvinden. Hier zullen de cliëntenraad, ondernemingsraad, Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen bij aanwezig zijn.

De Raad van Commissarissen bestaan het uit de volgende commissarissen:

Dhr. G.W. Bootsman

In het verleden is Dhr. G.W. Bootsman werkzaam geweest bij organisaties gericht op participatie, dagbesteding en activatie. Binnen de Raad van Commissarissen zal Dhr. G.W. Bootsman zich bezighouden met de maatschappelijke participatie en dagbesteding van De-Bruggen.

H.A.S. van der Meer

In het verleden is Dhr. H.A.S. van der Meer werkzaam geweest binnen het management van een woningbouwvereniging. Binnen de Raad van Commissarissen zal Dhr. H.A.S. van der Meer zich bezig houden met de bedrijfstechnische kant van de bedrijfsvoering van De-Bruggen.

H.H.C.M. Türköglu-Schildmeijer.

Tot op heden is Mevr. H.H.C.M. Türköglu-Schildmeijer werkzaam als interimmanager binnen verschillende zorginstellingen. Binnen de Raad van Commissarissen zal Mevr. H.H.C.M. Türköglu-Schildmeijer zich bezig bezighouden met de zorginhoudelijke kant.

De-Bruggen kijkt uit naar de een goede samenwerking met de Raad van Commissarissen.

Omzetten bedrijfsvorm De-Bruggen van VOF naar BV

Logo De BruggenIn 2013 is De-Bruggen begonnen als eenmanszaak en opgericht door Emile Coenen die jaren ervaring heeft in de hulpverlening. In 2016 is De-Bruggen gegroeid tot een familie bedrijf en werd het rechtsvorm omgezet van een eenmanszaak naar een VOF. De andere VOF leden zijn Kaj Coenen, Henny Coenen-de Haan en Lars Coenen. Echter bleef De-Bruggen groeien en zich professionaliseren. Dit heeft er toe geleid dat op 10 december 2019 het rechtsvorm van een VOF is omgezet naar een BV.

De voornaamste reden van het omzetten van het rechtsvorm heeft te maken met eisen vanuit derden. Op deze manier kan De-Bruggen beter en gemakkelijker aantonen te voldoen aan gestelde transparantie en kwaliteitseisen die vanuit derden gesteld worden. Het dagelijks werk binnen De-Bruggen zal vrij wel geen veranderingen met zich meebrengen. Echter is de Kamer van Koophandel nummer wel veranderd. De administratie van De-Bruggen zal in het 1e kwartaal van 2020 zorg dragen voor eventuele administratieve veranderingen.

Opening Locatie De-Bruggen Zuidlaren

Op 1 oktober 2018 heeft De-Bruggen feestelijk haar nieuwe locatie (e-85 Zuidlaren) geopend op het Lentis terrein in Zuidlaren. Vrijwel direct hebben hier een aantal bewoners hun intrek genomen.

de bruggen locatie Zuidlaren Drenthe

Op 13 december 2018 is de opening gevierd door middel van een open dag. Deze open dag werd druk bezocht en gaf een goede indruk welke aanvulling De-Bruggen kan leveren op het huidige aanbod op het Lentis terrein en haar cliënten. Naast medewerkers hebben ook bewoners van de woonvoorziening meegeholpen om deze dag succesvol en gezellig te laten verlopen.

Indien jullie benieuwd zijn naar de locatie kunnen jullie altijd contact opnemen met De-Bruggen via 0598 820 990 / info@bijdebruggen.nl