Vacature voorzitter cliëntenraad

Ben jij van mening dat het individu centraal staat? Dat vinden wij ook! Als organisatie bekijken we samen met de cliënt hoe we hem of haar het beste kunnen ondersteunen. Tijdens het begeleidingstraject begeleiden we cliënten naar het gewenste niveau van zelfstandigheid aan de hand van een  persoonlijke begeleidingsplan. Hierin richten we ons op verschillende leefgebieden en stellen we samen met de cliënt doelstellingen op. Om de belangen en perspectieven van onze cliënten te waarborgen werkt De-Bruggen nauw samen met de cliëntenraad. Voor nu zijn we op zoek naar een voorzitter voor de cliëntenraad. Wil jij weten wat er komt kijken bij deze functie? Lees dan snel verder!

Wie zijn wij?

De-Bruggen biedt beschermd wonen en begeleiding op individueel- en groepsniveau. We zijn gespecialiseerd in het begeleiden van personen vanaf 17 jaar met een (complexe) meervoudige problematiek. Dit kan zich kenmerken door gedrags- en/of verslavingsproblemen. Ook kan er sprake zijn van een dubbele diagnose van zowel een psychiatrische aandoening als een verstandelijke beperking. Iedereen met een hulpvraag is welkom, bij ons staat het individu centraal. In de begeleiding richten we ons op verschillende leefgebieden volgens een oplossingsgerichte aanpak.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad behartigt de collectieve belangen van alle cliënten van De-Bruggen. De cliëntenraad toetst het beleid en kwaliteit van De-Bruggen en adviseert, (on)gevraagd, vanuit het perspectief van de cliënten (en naasten). Momenteel bestaat de cliëntenraad uit twee leden. In de cliëntenraad kunnen maximaal vijf leden, inclusief voorzitter. Het aantal vergaderingen wordt per jaar vastgesteld. Dit is ongeveer elf vergaderingen per jaar. De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over thema’s zoals:

 • Transparantie;
 • Kwaliteit;
 • Veiligheid;
 • Goed bestuur;
 • Toegankelijkheid;
 • Communicatie;
 • Klachten en vertrouwen.

Wat is de rol van de voorzitter van de cliëntenraad?

Er wordt van de voorzitter van de cliëntenraad verwacht dat hij/zij:

 • Geïnteresseerd is in de doelgroep van De-Bruggen, zoals omschreven op de website van de organisatie: bijdebruggen.nl;
 • In staat is tot gemeenschappelijke belangenbehartiging van de cliënten van De-Bruggen;
 • Bereid is om zes uur per maand aan de werkzaamheden van de cliëntenraad te besteden;
 • Bereid is om scholing te volgen op het gebied van medezeggenschap en ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg, beschermd wonen en de verslavingszorg;
 • Woonachtig is in de omgeving Groningen of Drenthe.

Wat ga je doen?

 • Minimaal één keer in de zes weken vergaderen;
 • Volgens de planning bijwonen van de bewonersvergaderingen op de woonlocaties. Dit volgens planning en samen met andere leden van de cliëntenraad;
 • Contact onderhouden met de achterban;
 • Ondersteunen bij het opstellen van de halfjaarlijkse cliëntennieuwsbrief;
 • Contactpersoon vanuit de cliëntenraad voor de leden van het managementteam, de OR en Raad van Toezicht;
 • Cliëntenraad in het openbaar vertegenwoordigen;
 • Toezicht houden op het naleven van de gemaakte afspraken;
 • Cliëntenraadstukken ondertekenen;
 • Denken en handelen vanuit algemeen cliëntenperspectief;
 • Beleidsstukken lezen en (kritische) feedback geven (de voorzitter geeft het aan als hij/zij ondersteuning/hulpmiddelen nodig heeft);
 • Inzet van andere leden stimuleren op bijvoorbeeld hun inzet;
 • Ondersteunen bij werving en promotie van De-Bruggen;
 • Overzicht houden en prioriteiten stellen.

Wie ben jij?

 • Je bent geïnteresseerd in de doelgroep van De-Bruggen;
 • Je bent in staat tot gemeenschappelijke belangenbehartiging van de cliënten van De-Bruggen;
 • Je bent bereid om scholing te volgen op het gebied van medezeggenschap en ontwikkeling in de geestelijke gezondheidszorg, beschermd wonen en de verslavingszorg;
 • Je bent bereid zes uur per maand aan de werkzaamheden van de cliëntenraad te besteden;
 • Je bent woonachtig in de omgeving Groningen of Drenthe.

Als persoon herken jij je in de volgende competenties:

 • Samenwerker;
 • Verbinder,
 • Integriteit;
 • Enthousiast;
 • Communicatief vaardig (mondelinge en schriftelijk);
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Feedback geven en ontvangen.

Vergoeding
Als lid van de cliëntenraad ontvang je een VVV-bon ter waarde van € 50,- per jaar. Daarnaast ontvang je een presentievergoeding ter waarde van € 15,- per officiële vergadering van de cliëntenraad. De reiskosten, die gemaakt worden door gebruik te maken van het openbaar vervoer, wordt 100% vergoed. Indien er gebruik wordt gemaakt van een eigen auto worden de reiskosten per gereden kilometer a € 0,21 vergoed.

Hoe verloopt de sollicitatieprocedure?
Ben je enthousiast geworden over de functie inhoud en onze organisatie? Stuur je motivatie en cv naar hr@bijdebruggen.nl. Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Cilla van Linschoten, HR-manager van De-Bruggen op haar telefoonnummer: 06-11464048.  Twee sollicitatiegesprekken zijn onderdeel van de sollicitatieprocedure.