Trajectbegeleider ter vervanging van zwangerschapsverlof

(Startdatum 01 september t/m 01 januari 2019)
Bij goed bevallen mogelijke optie tot contractverlening.

Over het bedrijf

De Bruggen verzorgt woonbegeleiding en kamertraining op maat en biedt zowel ambulante begeleiding als beschermd wonen. Wij begeleiden naar het gewenste niveau van zelfstandigheid en geven training en coaching. Vaak is de stap van een 24- uurs setting naar een vorm van ambulant begeleid wonen te groot. Slechts één gesprek per week is dan vaak onvoldoende. Wij richten ons op alle leefgebieden van de cliënt en werken volgens een behandelplan of persoonlijk actieplan. De Bruggen is werkzaam in Veendam en omstreken en beschikt over een eigen werkplaats waar de cliënten overdag naar toe kunnen voor een zinvolle dagbesteding. Onze cliënten komen vooral van een 24-uurs setting uit de verslavingszorg, de Jeugdhulp of de GGZ. Aan mensen met een verstandelijke beperking wordt tevens ondersteuning geboden.

Functie/- taakomschrijving:
Door de sterke groei binnen De Bruggen zijn wij in de omgeving van Veendam en Zuidlaren opzoek naar een ervaren trajectbegeleider, voorkeur gaat uit naar een kandidaat die ervaring heeft binnen de gemeente of aantoonbare samenwerkingservaring heeft met de gemeente.

De Bruggen is op zoek naar een enthousiaste, gedreven collega die betrokken is bij en hart heeft voor onze cliënten. Wat wij verwachten is een ervaren trajectbegeleider die op basis van een analyse de hulpbehoevende vraag vaststelt. De analyse wordt gesteld aan de hand van elf levensgebieden; hiervoor wordt er informatie verzameld die verbandhouden met de cliënt (bijvoorbeeld: psycholoog, familie, dokter etc. ), hiernaast wordt de situatie van de cliënt bekeken zodat er een juiste plan van aanpak opgesteld kan worden die voldoen aan de wensen, behoefte en de motivatie van de cliënt.
In dit plan worden doelen vastgelegd, hoe deze bereikt kunnen worden en wanneer er een evaluatie plaatsvindt.
Bij het stellen van de analyse houd jij rekening met de mogelijkheden binnen De Bruggen en het niveau van zelfstandig functioneren van de cliënt.

Naast de optimale zorg voor de cliënten, is er ook sprake van een administratieve plicht- en bewaking.
Jij bewaakt zelfstandig en draagt de verantwoordelijk voor het begeleiden van verschillende caseload(s).
En zorgt dat naaste collega’s aan hun administratieve plicht voldoen.

De focus ligt op het in kaart brengen en monitoren van de zorgvraag van de cliënt. Als traject begeleider ben je één van de eindverantwoordelijke van het zorgtraject van de cliënt.

Takenpakket:

 • Coördineren van de dienstverlening rondom de cliënt;
 • Hulpverleningsplan opstellen (half jaarlijkse evaluatie + opnieuw opstellen);
 • Signaleringsplan waar nodig opstellen (jaarlijkse controle met cliënt);
 • Bijhouden-en controleren van rapportages en het belang hierin zien;
 • Cliënt dossiers aanmaken (diagnostiek, NAW- gegevens, huurovereenkomsten, HvP, etc.);
 • Onderhouden van contacten met familie en/of andere dienstverlenende/ betrokken instanties;
 • Begeleidingscontracten aangaan met cliënten;
 • Versterken zelfvertrouwen en motivatie van de cliënt;
 • Vaste contactmomenten met de cliënt/ samenwerkende instanties;
 • Potentiële nieuwe cliënten doorverwijzen naar intro manager;
 • Verantwoordelijkheid dragen;
 • Efficiënt samenwerken binnen een teamverband;
 • Kritisch naar jezelf kijken en open staan voor feedback geven en ontvangen;
 • Bewaakt de voortgang van caseloads en stemt af met de teamcoach en coördinator;
 • Bijhouden van kennis van ontwikkeling binnen het vakgebied door het deelnemen aan deskundigheidsbevordering;
 • Op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving die betrekking heeft op de indicaties die afgegeven  worden.

Onze medewerkers stellen samen met de leidinggevenden een Persoonlijk Ontwikkelingsplan op, tijdens de functioneringsgesprekken wordt deze besproken.
Wij verwachten van onze medewerkers dat ze actief deelnemen aan de 6 wekelijkse intervisiegroep waarin je bent ingedeeld en aanwezig bent bij de wekelijkse teamvergadering met o.a. andere begeleiders.

Functie-eisen:

 • HBO zorgopleiding;
 • Minimaal drie jaar ervaring als trajectbegeleider is een must;
 • Ervaring in samenwerken met de gemeente is een pré;
 • zelfstandig kunnen werken;
 • Ervaring met onze doelgroep is een pré;
 • In bezit van een rijbewijs en eigen vervoer.

Arbeidsvoorwaarden:

Beloning volgens de cao Sociaal Werk, het betreft een parttime functie voor minimaal 28,8 uur per week verdeeld over 4 werkdagen. Uren zijn  in overleg mogelijk.