WERVINGSVACATURE: Woonbegeleider

Over het bedrijf

De Bruggen verzorgt woonbegeleiding en kamertraining op maat en biedt zowel ambulante begeleiding als beschermd wonen. Wij begeleiden naar het gewenste niveau van zelfstandigheid en geven training en coaching. Vaak is de stap van een 24- uurs setting naar een vorm van ambulant begeleid wonen te groot. Slechts één gesprek per week is dan vaak onvoldoende. Wij richten ons op alle leefgebieden van de cliënt en werken volgens een behandelplan of persoonlijk actieplan. De Bruggen is werkzaam in Veendam en omstreken en beschikt over een eigen werkplaats waar de cliënten overdag naar toe kunnen voor een zinvolle dagbesteding.

Onze cliënten komen vooral van een 24-uurs setting uit de verslavingszorg, de Jeugdhulp of de GGZ. Aan mensen met een verstandelijke beperking wordt ook ondersteuning geboden.

Functie/- taakomschrijving
Voor onze panden in Veendam en omgeving op het gebied van beschermd wonen is de Bruggen met regelmaat opzoek naar woonbegeleiders.

In deze functie geef jij begeleiding aan cliënten in een groepsverband, deze groep bestaat uit cliënten

die hulp nodig hebben om uiteindelijk zelfstandig te kunnen wonen. De begeleiding wordt gegeven aan de hand van een persoonlijk plan.

Takenpakket woonbegeleider

 • begeleiden, stimuleren en activeren van de cliënten bij ADL- activiteiten;
 • beantwoorden en contact onderhouden met derden (familie, betrokken instanties etc.);
 • observeren van cliënten in groepsverband en per individu op locatie in hun dagelijkse leefomgeving;
 • dagelijkse rapporteren over de activiteiten en begeleiding van cliënt;
 • signaleren en reageren op problemen binnen de opvang;
 • meldingen bij problemen rapporteren zowel overdag als in de nachtelijke uren;
 • toezicht houden op het pand;
 • ongenodigde bezoekers weigeren;
 • huishoudelijke taken uitvoeren vóór of samen met de cliënt.

Onze cliënten hebben naast bovenstaande begeleiding een vertrouwenspersoon nodig, die hun serieus neemt en een luisterend oor biedt als daar behoefte aan is. Dit is van belang om optimale zorg te bieden. Interesse en respect naar de cliënten toe zijn essentieel in deze functie.

De medewerker die de Bruggen dan ook zoekt straalt plezier en openheid uit en probeert ten alle tijden structuur, orde en veiligheid te creëren om zo mogelijke agressie en angst te voorkomen.

Functie-eisen

 • minimaal MBO 4 of HBO (richting SPV/SPH/SAW is een pré);
 • ervaring als woonbegeleider met onze doelgroep;
 • bereid om onregelmatigheids-, slaap- en weekenddiensten te draaien.

Arbeidsvoorwaarden:

Beloning volgens cao Sociaal Werk.

Interesse?

Ben of ken jij die begeleider die met beide benen op de grond staat en vol passie zijn of haar beroep uitoefent en de cliënten correct maar liefdevol begeleidt?

Dan komt de Bruggen graag in contact met jou, mail je cv en motivatie naar hr@bijdebruggen.nl

Bij voldoen aan het functieprofiel wordt er een kennismakingsgesprek ingepland.