Werkplaatsmedewerker dagbesteding

Over het bedrijf

De Bruggen verzorgt woonbegeleiding en kamertraining op maat en biedt zowel ambulante begeleiding als beschermd wonen. Wij begeleiden naar het gewenste niveau van zelfstandigheid en geven training en coaching. Vaak is de stap van een 24- uurs setting naar een vorm van ambulant begeleid wonen te groot. Slechts één gesprek per week is dan vaak onvoldoende. Wij richten ons op alle leefgebieden van de cliënt en werken volgens een behandelplan of persoonlijk actieplan. De Bruggen is werkzaam in Veendam en omstreken en beschikt over een eigen werkplaats waar de cliënten overdag naar toe kunnen voor een zinvolle dagbesteding.

Onze cliënten komen vooral van een 24-uurs setting uit de verslavingszorg, de Jeugdhulp of de GGZ. Aan mensen met een verstandelijke beperking wordt ook ondersteuning geboden.

Functie/- taakomschrijving
De werkplaatsmedewerker dagbesteding is verantwoordelijk voor het opzetten en behouden van een zinvolle dagbesteding. De werkplaatsmedewerker dagbesteding heeft ervaring met onze specifieke doelgroep, om zo adequaat te kunnen reageren op de signalen die de cliënt af-/ aangeeft.

De werkplaatsmedewerker dagbesteding motiveert de cliënt om minimaal 3 dagen per week aanwezig te zijn bij de dagbesteding, de communicatie hierin met de persoonlijke begeleiders is belangrijk. Bij verontrustende signalen wordt er communiceert met de begeleider van de cliënt. Tijdens de dagbesteding begeleidt en stimuleert de werkplaatsmedewerker dagbesteding de cliënten aan.

Het bijhouden van administratief werk zoals; rapportages, logboek etc. behoort tot de dagelijkse werkzaamheden.

De werkplaatsmedewerker dagbesteding werkt met diverse gereedschappen om hout, metaal, kunststof etc. te bewerken. 

Takenpakket

 • Cliënten motiveren om naar hun dagbesteding toe te gaan.
 • Cliënten ondersteunen bij het vinden van passende projecten op de dagbesteding die aansluiten bij hun interesse.
 • Cliënten ondersteunen bij de uitvoering van dagbesteding.
 • Cliënten ondersteunen bij het maken en naleven van een planning.
 • Creëren van aanbod dat aansluit bij de interesse van cliënten.
 • Inschatten van de mogelijkheden en onmogelijkheden van cliënten en de benadering daarop aanpassen.
 • Samen werken met alle collega`s die betrokken zijn bij het traject van de cliënt.
 • Bijdragen aan het zorgplan van de instelling met betrekking tot dagbesteding.
 • Toezien op de naleving van regels en afspraken en deze actueel houden op basis van de behoefte van de cliënten.
 • Organiseren van inspraakvergaderingen voor de cliënten
 • Bemiddelen bij en hanteren van conflicten en situaties, en de groepsdynamiek kunnen beïnvloeden.
 • Zorgen voor een gepaste groepssfeer.
 • Bevorderen van de integratie van nieuwe cliënten in de groep.
 • Bewaken van een veilig en sociaal klimaat binnen de groep.
 • Indien noodzakelijk vergaderingen en MDO bijwonen.
 • Netwerken met samenwerkingspartners.
 • Eventueel werven en aansturen van vrijwilligers.
 • Opstarten en afsluiten van de werkplaats en de tweedehandswinkel.
 • Beheren van materialen en machines.
 • Risico inventarisatie en evaluatie.
 • Zelfstandig kunnen werken.

Functie-eisen

 • minimaal mbo niveau 4 zorgopleiding (HBO richting SPV/SPH/SAW is een pré);
 • ervaring als (persoonlijk) begeleider met onze doelgroep;
 • ervaring in de verslavingszorg is een pré;
 • ervaring met groepsdynamica
 • In bezit van een rijbewijs en eigen vervoer

Arbeidsvoorwaarden
Beloning volgens Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening cao oftewel cao Social Work. Minimaal aantal uren zijn 36 uren per week.