Vacture flex medewerker woonbegeleider

Over het bedrijf

De-Bruggen biedt beschermd wonen, dagbesteding en begeleiding op individueel- en groepsniveau. Bij ons staat het individu centraal. Dat betekent dat we samen met jou gaan bekijken hoe we je het beste kunnen ondersteunen. Tijdens je traject binnen De-Bruggen begeleiden we je naar het gewenste niveau van zelfstandigheid aan de hand van jouw persoonlijke begeleidingsplan. Hierin richten we ons op verschillende leefgebieden en stellen we samen met jou doelstellingen op. Gedurende het traject binnen De-Bruggen ondersteunt jouw persoonlijke begeleider je bij het behalen van je doelen.

Functie/- taakomschrijving
Voor onze panden in Veendam en omgeving op het gebied van beschermd wonen is de Bruggen met regelmaat opzoek naar woonbegeleiders. In deze functie geef jij begeleiding aan cliënten in een groepsverband, deze groep bestaat uit cliënten die hulp nodig hebben om uiteindelijk zelfstandig te kunnen wonen. De begeleiding wordt gegeven aan de hand van een persoonlijk plan. Als flex medewerker woonbegeleider kom je in een poel van medewerkers met een vergelijkbare functie. Bij ziekte, verlof en/of andere redenen waardoor er een te kort ontstaat in het rooster wordt er een beroep op jou gedaan. Voor alle flex medewerkers woonbegeleider geldt dat zij net als alle andere medewerkers kunnen solliciteren op interne vacatures.

Takenpakket woonbegeleider

 • begeleiden, stimuleren en activeren van de cliënten bij ADL- activiteiten;
 • beantwoorden en contact onderhouden met derden (familie, betrokken instanties etc.);
 • observeren van cliënten in groepsverband en per individu op locatie in hun dagelijkse leefomgeving;
 • dagelijkse rapporteren over de activiteiten en begeleiding van cliënt;
 • signaleren en reageren op problemen binnen de opvang;
 • meldingen bij problemen rapporteren zowel overdag als in de nachtelijke uren;
 • toezicht houden op het pand;
 • ongenodigde bezoekers weigeren;
 • huishoudelijke taken uitvoeren vóór of samen met de cliënt.

Onze cliënten hebben naast bovenstaande begeleiding een vertrouwenspersoon nodig, die hun serieus neemt en een luisterend oor biedt als daar behoefte aan is. Dit is van belang om optimale zorg te bieden. Interesse en respect naar de cliënten toe zijn essentieel in deze functie.

De medewerker die de Bruggen dan ook zoekt straalt plezier en openheid uit en probeert ten alle tijden structuur, orde en veiligheid te creëren om zo mogelijke agressie en angst te voorkomen.

Functie-eisen

 • minimaal MBO 4 of HBO (richting SPV/SPH/SAW is een pré);
 • ervaring als woonbegeleider met onze doelgroep;
 • bereid om onregelmatigheids-, slaap- en weekenddiensten te draaien.

Arbeidsvoorwaarden

 • Beloning volgens cao Sociaal Werk.
 • Flexibel contract op basis van nul uren.
 • Mogelijkheid tot doorstromen naar reguliere functie met meer uren.