Zorgtraject

Voor wie is De Bruggen bedoeld?

De Bruggen is bedoeld voor iedereen met een hulpvraag op het gebied van wonen en zelfstandigheid. Om te kunnen helpen is het voor ons belangrijk dat de cliënt achttien jaar of ouder is, een uitkering, of andere vorm van inkomen heeft en een indicatie. In uitzonderlijke gevallen begeleiden we ook jongeren van 17 jaar. In de meeste gevallen is dat omdat het Centrum Jeugd en Gezin ( CJG ) ons hiervoor benaderd.

Wij kunnen vooral een goede tussenstap aanbieden voor de ruimte tussen een klinische opname en begeleid wonen met ambulante hulp. Voor velen is deze laatste stap zonder tussenvorm namelijk te groot. Onder al het vorige vallen bijvoorbeeld mensen die uit de 24 uurs setting komen van de verslavingszorg, Jeugdhulp, of de GGZ. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen ook bij ons terecht.

Meer weten? Neem contact met ons op.


Financiën

Wanneer iemand door ons wordt geholpen huurt diegene een kamer in een huis met maximaal drie andere medebewoners of een studio of appartement. De vaste lasten zoals huur, gas, water, elektriciteit en servicekosten worden betaald van de uitkering. Wat hiervan overblijft gebruikt diegene om zichzelf in zijn levensonderhoud te voorzien. Wij streven er naar dat maximaal de helft van een uitkering wordt gebruikt voor de vaste lasten. Op deze manier is er altijd voldoende geld over voor het eigen levensonderhoud. Cliënten die “nog“ thuis wonen kunnen eventueel ook begeleiding krijgen van de Bruggen. Sinds 2015 hebben onze cliënten te maken met de gewijzigde zorgwet en de transitie en veranderingen in de zorg. In vele gevallen moet men nu voor hulp en begeleiding aankloppen bij het WMO loket van de gemeente, anderen hebben mogelijk een indicatie uit de Wet langdurige Zorg. Daar komt bij dat de meeste gemeenten graag willen dat de zorginstellingen zich laten contracteren door de gemeenten, waardoor zorg in natura kan worden geleverd in plaats van een PGB.

De Bruggen is inmiddels gecontracteerd door zowel de centrum gemeente Groningen als Assen en enkele gemeenten uit noord en midden Drenthe.

Voor mensen met een beschermd wonen indicatie zijn er andere regels en voorzieningen. In dit geval betaald de cliënt namelijk geen huur en worden de maaltijden verzorgd door de zorginstelling waar de cliënt verblijft. Dus de huur en het eten en drinken zitten bij de indicatie in.

Daarnaast geldt voor de cliënten, zowel bij het beschermd wonen als bij een WMO indicatie, dat er een eigen bijdrage moet worden betaald aan het CAK. Deze eigen bijdrage is inkomen afhankelijk en daar heeft De Bruggen geen invloed op.

Meer weten? Neem contact op.


Duur van het traject

De Bruggen streeft er naar om geen beperkingen op te leggen aan de duur van het traject. De duur hangt af van de mate van noodzakelijkheid van de begeleiding en de benodigde tijd om door te ontwikkelen naar de gewenste vorm van zelfstandigheid. Uiteindelijk kan de duur van de indicatie een rol gaan spelen in de duur van het traject.

“Verandering ontstaat vanuit beweging.”

Wij proberen al onze bewoners zo veel mogelijk structuur en ritme te bieden. Zo doende proberen wij iedereen in beweging te brengen, en te houden,  omdat daaruit immers de gewenste verandering kan ontstaan. Wij doen dit door veel aanwezig te zijn in een actieve rol.


Zinvolle dagbesteding

Een van onze kernwaarden is dat het absoluut noodzakelijk is voor al onze cliënten om een zinvolle dagbesteding te hebben. Mocht iemand deze nog niet hebben, dan kunnen wij helpen met een vinden. Natuurlijk proberen wij er altijd een te vinden die zoveel mogelijk past bij de persoon in kwestie. Het aantal dagdelen dagbesteding hangt af van de cliënt en de indicatie, maar wij streven naar minstens drie dagen in de week. Vaak is het hebben, vinden en behouden van een dagbesteding een onderdeel waarop begeleiding wordt gegeven. Werken en leren of beiden gecombineerd kan natuurlijk ook worden opgepakt. Het is mogelijk om een studie te volgen, een cursus te doen of een aantal uren te werken per week, om maar een paar voorbeelden te noemen.

De woning wordt iedere dag goed schoon gemaakt door de bewoners. Uiteraard houden wij rekening met de persoonlijke trajecten, maar wij proberen iedereen zijn steentje bij te laten dragen. Niet alleen in huis, maar ook buiten en rondom het huis moeten zaken worden onderhouden en schoongemaakt. Denk aan de tuin, veranda, planten en afvalcontainers. Ook als er iets te klussen is wordt dit in overleg samen gedaan, zoals bijvoorbeeld behangen of schilderen.


Sport en bewegen

Sport en bewegen is natuurlijk ook onderdeel van een zinvolle daginvulling, daarnaast is het ook nog eens heel gezond. Wij hebben contact met de plaatselijke sportscholen waar we regelmatig samen of individueel sporten en wij huren een sportzaal van de gemeente. Ook in de weekenden kan er iets op dit gebied ondernomen worden. De Bruggen beschikt ook over een eigen sportruimte / dojo op de locatie van de werkplaats. Hier worden trainingen gegeven bijvoorbeeld op het gebied van “voorkomen en omgaan met fysieke agressie” Deze trainingen zijn er voor het personeel en voor de cliënten.
Niet alleen de bovenstaande zaken, maar ook speciaal ontwikkelde activiteiten kunnen wij recreatief, educatief en therapeutisch aanbieden. Wij kunnen bijvoorbeeld onze klanten daarin een rol geven, soms in een hele andere context, waarin zij zichzelf beter leren kennen en waarbij zij nieuwe sterke kanten van zichzelf ontdekken die ze voorheen nooit herkend hebben.

Daar waar mogelijk, en zo nodig, wordt ook speciale aandacht gegeven aan vakanties en feestdagen. Sommigen regelen veel zelf en sommigen hebben daarbij hulp nodig. Bij beiden kunnen wij helpen en kunnen wij betrokken worden. Het behoort tot de mogelijkheden dat wij zelf korte vakanties organiseren en begeleiden.


Ervarend leren weekenden

Inmiddels zijn we begonnen met het regelmatig organiseren van ervarend leren weekenden, waarbij wij in Drenthe in de natuur en in het bos aan de slag gaan met de leerdoelen van onze cliënten. We beginnen met een frontloading, waarin wij op een speciale manier de cliënten met elkaar kennis laten maken, een intentieverklaring met elkaar opstellen en SMART geformuleerde doelen stellen. Daarna gaan we op pad. Aan het einde van de training evalueren wij het weekend met elkaar.

Meer weten? Neem contact op.


CAK eigen bijdrage

Voor de hulpverlening vanuit De Bruggen moet een cliënt altijd een eigen bijdrage aan het CAK betalen. Dit kan gezien worden als een eigen risico die je betaald als je zorg ontvangt vanuit het ziekenhuis. Het eigen risico aan je zorgverzekering is echter wat anders dan je eigen bijdrage aan het CAK. Deze eigenbijdrage is inkomens- en indicatieafhankelijk. De Bruggen heeft er geen zicht op hoe hoog deze eigen bijdrage is.

Lage eigen bijdrage
U betaalt de lage eigen bijdrage in de volgende situaties:

  • U verblijft voor het eerst in een zorginstelling. Of uw vorige verblijf was meer dan 6 maanden geleden. Dan betaalt u de eerste 6 maanden de lage eigen bijdrage. Na 6 maanden betaalt u de hoge eigen bijdrage.
  • U woont in een zorginstelling en uw partner woont thuis. U blijft de lage eigen bijdrage betalen.
  • U maakt regelmatig kosten voor de opvoeding van een kind. U blijft de lage eigen bijdrage betalen.

Hoge eigen bijdrage
U betaalt een hoge eigen bijdrage als bovenstaande situaties niet op u van toepassing zijn.

Ik heb een bijstandsuitkering of zeer laag inkomen
Zak- en kleedgeldniveau is de hoogte van een bijstandsuitkering als u in een instelling woont. Dit is het minimale inkomen dat u moet overhouden voor uw persoonlijke uitgaven. Het zak- en kleedgeldniveau in 2018 is € 314,13 voor alleenstaanden en € 488,61 voor gehuwden. Dit bedrag is inclusief vakantiegeld en zorgtoeslag. Is dit uitkering gelijk aan of lager dan bovenstaande, dan krijgt u meestal een vrijstelling van de eigen bijdrage. Vanwege de vrijstelling van de eigen bijdrage wordt uw eigen bijdrage vaak automatisch vastgesteld op € 0,-. Is dat niet gebeurd? Zoek dan samen met je Persoonlijk Begeleider contact met het CAK en laat het CAK dan weten dat u een uitkering of inkomen op zak- en kleedgeldniveau heeft.