Beschermd wonen, dagbesteding en ambulante begeleiding op maat

De-Bruggen biedt beschermd wonen, dagbesteding en begeleiding op individueel- en groepsniveau.

Bij ons staat het individu centraal. Dat betekent dat we samen met jou gaan bekijken hoe we je het beste kunnen ondersteunen. Tijdens je traject binnen De-Bruggen begeleiden we je naar het gewenste niveau van zelfstandigheid aan de hand van jouw persoonlijke begeleidingsplan. Hierin richten we ons op verschillende leefgebieden en stellen we samen met jou doelstellingen op. Gedurende het traject binnen De-Bruggen ondersteunt jouw persoonlijke begeleider je bij het behalen van je doelen.

De-Bruggen is gecontracteerd door Centrumgemeente Assen, Noord-Midden Drenthe, Centrumgemeente Groningen en gemeente Midden-Groningen. Daarnaast kunnen wij zorg bieden vanuit verschillende financieringsstromen. Voor meer informatie hierover kan je contact met ons opnemen.