Het zorgdossier en privacy

Elke cliënt binnen De-Bruggen heeft een individueel zorgdossier. Hierin staan je persoonsgegevens en gegevens over je begeleidingstraject. Wanneer je jouw dossier wilt inzien, is dit te allen tijde mogelijk. Ook heb je recht op een digitale kopie ervan en mag je gegevens aanvullen, wijzigen of laten verwijderen. Verder heb je het recht om je zorgdossier naar een andere zorgaanbieder of instantie over te laten dragen. Dit is te lezen in ons privacy-statement. Hierin staat ook hoe De-Bruggen zich houdt aan de gestelde wet- en regelgeving omtrent privacy van persoonsgegevens (de AVG).

Privacy reglement cliënten

Aanvraagformulier inzage zorgdossier