Missie en visie

Missie

De-Bruggen speelt in op de wens van de maatschappij en cliënt. Hierbij staat de cliënt als individu altijd centraal. Deze menselijke benadering die zich kenmerkt door betrokkenheid, aanwezigheid en contact maakt dat de cliënt zich gesteund en gehoord voelt.

Visie

De-Bruggen bekijkt de cliënt als individu. Hierbij staat de individuele hulpvraag centraal. Waar veel organisaties een cliënt en diens hulpvraag beoordelen op basis van diagnostiek en het verleden, kijkt De-Bruggen naar de wens en de actuele mogelijkheden van de cliënt. De-Bruggen werkt daarom niet met vaste cliëntenprofielen maar beoordeelt elke cliënt individueel. Alle mensen met een passende hulpvraag en een actieve veranderwens zijn bij De-Bruggen welkom. Dit wordt nader beschreven in onze in- en exclusiecriteria.