De cliëntenraad

Onze cliënten en hun naasten helpen De-Bruggen om de kwaliteit van de hulpverlening te verbeteren. Meningen, ervaringen en suggesties zijn voor De-Bruggen belangrijk. De cliëntenraad (CR) is hierbij van onschatbare waarde. De CR behartigt en vertegenwoordigt de belangen van alle cliënten van De-Bruggen. Bij alle ontwikkelingen stelt de CR de vraag: wat houdt dit in voor onze cliënten?

De CR zoekt iedereen op door op werkbezoek te gaan naar de cliënten. Ook heeft de CR een e-mailadres (clientenraad@bijdebruggen.nl) en een ideeënbus op iedere locatie zodat zij bereikbaar zijn voor iedere cliënt. De CR vraagt echter ook aan de cliënten om, bijvoorbeeld bij bewonersvergaderingen, bepaalde onderwerpen te bespreken zoals hygiëne, veiligheid, huisvesting enz. Kortom, er is een wisselwerking gaande tussen de cliënten en de CR.

De CR staat altijd open voor contact maar ook voor versterking! Heb je ideeën, wil je meer weten of wil je deelnemen aan de cliëntenraad? Zoek contact met hun via clientenraad@bijdebruggen.nl.