Raad van Commissarissen


Heidi Turkoglu, geboren op 04-07-1978, is na haar opleiding begonnen als persoonlijk begeleider in de gehandicaptenzorg en de jeugdzorg. Van hieruit is ze doorgegroeid naar de positie van manager binnen de gehandicaptenzorg, jeugdzorg, een instelling voor dak- en thuislozen en een instelling voor vrouwenopvang.

Nu is Heidi in het dagelijks leven interim-manager, voornamelijk in de zorg. Dit houdt in dat ze het functioneren van teams en afdelingen, of het zorginhoudelijk functioneren helpt verbeteren. Dit alles doet ze vanuit een systemische gedachtegang.

Heidi wil graag een bijdrage aan De-Bruggen leveren door haar kennis over zorginhoudelijke processen in te zetten. Heidi vindt het erg leuk om onderdeel te zijn van de Raad van Commissarissen bij De-Bruggen en kijkt uit naar de samenwerking met De-Bruggen.


Henk van der Meer, geboren op 18-06-1950, is begonnen in het onderwijs. Hij heeft zeven jaar gewerkt als leraar in verschillende vakken. Hierna heeft Henk gewerkt voor de gemeentelijke sociale dienst in Den Haag als hoofd van de afdeling sociale opleidingen. Verdere ervaring heeft Henk opgedaan als trainer bij de Nationale Woningraad, organisatieadviseur, interim-manager en lid van de directie. Uiteindelijk, na verschillende fusies van de woningbouwcorporatie, is Henk directeur bestuurder geweest van Lefier in Noord-Nederland. Vervolgens is Henk met pensioen gegaan.

Henk wil bij De-Bruggen een adviserende rol gaan aannemen. Als lid van de Raad van Commissarissen zal hij zich bezig houden met de bedrijfstechnische kant van de bedrijfsvoering. Zo wil hij een bijdrage leveren aan het bestuur van De-Bruggen.


Gerard Bootsman, geboren op 10-05-1955, is sinds 1982 werkzaam geweest in de wereld van arbeidsre-integratie in Groningen. Gerard heeft een project voor bewaakte rijwielstallingen in de Gemeente Groningen opgezet en hiervoor mensen ingezet die verder van de arbeidsmarkt afstonden, om zo re-integratie te bevorderen. Deze projecten werden een stichting. Na verschillende fusies is de stichting uiteindelijk het huidige Werkpro geworden. Gerard heeft hierna een managementfunctie vervuld, waarin hij de verantwoordelijkheid nam voor alles wat met activering te maken had.

Gerard is ook werkzaam geweest in de Van Mesdagkliniek in Groningen. Hier was hij verantwoordelijk voor alle diensten die ondersteunend waren aan de behandeling. Vervolgens is Gerard met pensioen gegaan.

Gerard wil zijn ervaring en expertise inzetten als het gaat om dagbesteding en maatschappelijke participatie. Hij neemt graag een adviserende rol aan, om zo bij te dragen aan het bestuur van De-Bruggen.