Happy Stones

Er is vanuit De-Bruggen het idee ontstaan om tijdens de creatieve dagactiviteiten Happy Stones te maken om vervolgens iets terug te doen voor de maatschappij. Dit doen wij aan de hand van het verstoppen van 10 Happy Stones in de omgeving Zuidlaren(Gemeente Tynaarlo). Eén van de Happy Stones is bijzonder, waarbij de vinder er een kleinigheid voor terug krijgt.

Wat is een De-Bruggen Happy Stone?

Een De-Bruggen Happy Stone is een steen beschilderd door bewoners en medewerkers van De-Bruggen. Je kunt de Happy Stone herkennen aan de website (www.bijdebruggen.nl) dat op de steen vermeldt staat. De prijswinnende Happy Stone is te herkennen aan de goudachtige kleur.

Wat kan je doen met een Happy Stone?

Als je een Happy Stone hebt gevonden, dan mag je deze houden. Je kunt er ook voor kiezen om hem weer ergens anders neer te leggen. Heb jij de Goudkleurige Happy Stone gevonden? Dan kun je met Sadé contact opnemen via s.soemosemito@bijdebruggen.nl.

Heel veel succes bij het zoeken van de Happy Stones. Houdt ook vooral onze sociale media in de gaten. Hier posten wij elke week een hint voor de gouden Happy Stone.

Aanbod en begeleiding De-Bruggen

De-Bruggen wil jou graag inzicht geven in de woonvormen en de begeleidingsmogelijkheden binnen ons organisatie. We zijn een jonge organisatie op het gebied van kamertraining, woonbegeleiding en beschermd wonen. We zijn actief in twee noordelijke provincies, namelijk Drenthe en Groningen. Wij vinden het belangrijk dat ieder mens recht heeft op een veilige woonplek en zo zelfstandig mogelijk kan wonen. De-Bruggen speelt hier in op de wens van de maatschappij en de cliënt. Bij ons staat de cliënt als individu centraal. Dit houdt in dat er samen met de cliënt gekeken wordt naar de ondersteuning en begeleiding wat het beste aansluit. Deze benaderingswijze kenmerkt zich dat de cliënt zich gesteund en gehoord voelt. Onze missie is om samen met de cliënt een brug te bouwen naar de hoogst haalbare vorm van zelfstandigheid. Dit doen wij aan de hand van de oplossingsgerichte aanpak.

Op onderstaande flyer kun je ons algehele aanbod terugvinden.

 

Het is ook mogelijk om de flyer en informatie over onze woonvormen te downloaden.
Flyer De-Bruggen
Woonvormen De-Bruggen

Aanpassing in- en exclusiecriteria

De-Bruggen heeft per februari 2021 een kleine aanpassing in haar in- en exclusiecriteria.
Klik hier om te bekijken of jij of een eventuele cliënt in aanmerking komt voor de begeleiding binnen De-Bruggen!
Bij vragen over aanmeldingen kan je altijd contact opnemen met onze medewerkers via aanmeldingen@bijdebruggen.nl en/of via 0598 820 990.

De-Bruggen heeft ruimte voor nieuwe bewoners!

Vanwege doorstroom op zowel onze locatie in Zuidlaren, als op onze locatie in Veendam heeft De-Bruggen momenteel ruimte beschikbaar.
Hier kunnen cliënten met een indicatie voor Beschermd Wonen terecht voor een woonplek met (24-uurs) begeleiding.
Wil je meer weten over onze begeleiding, onze locaties, onze werkwijze of heb je andere vragen?
Kijk dan op onze website: www.bijdebruggen.nl
Aanmelden kan ook via de site!

Aanbesteding voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ)

De-Bruggen is de afgelopen periode bezig geweest met de aanbesteding voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Om hiervoor in aanmerking te komen, moet de organisatie aan verschillende voorwaarden en eisen voldoen. Deze zijn in het afgelopen traject uitgebreid getoetst door de zorgkantoren Menzis (Groningen) en Zilveren Kruis (Drenthe).

We zijn ontzettend blij te kunnen mededelen dat dit is gelukt en De-Bruggen vanaf 1 juli 2020 is gecontracteerd voor de Wet Langdurige Zorg. Dit betekent dat De-Bruggen zorg kan verlenen op basis van Zorg in Natura, aan mensen met een indicatie vanuit de WLZ.

Assessment stagiaires

Op vrijdag 24 juli 2020 hebben wij bij De-Bruggen een assessment georganiseerd voor onze eventuele toekomstige stagiaires. In totaal waren er 6 deelnemers van o.a. de opleidingen Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen en Social Work. Aan de hand van de 7 logische niveau’s hebben de potentiële stagiaires zich voorgesteld. De jonge studenten hadden veel vragen aan De-Bruggen, die na de voorstelronde zijn beantwoord. Voor een korte pauze hebben de stagiaires in spé een lijst met persoonlijke vragen beantwoord. Na de pauze gingen wij met de stagiaires naar buiten met 12 houten palen en een tas vol touwen en hebben twee activiteiten uitgevoerd. Tijdens de outdoor activiteiten is er goed samengewerkt, veel gepraat en leuke, bijzondere en grappige oplossingen geopperd. Wij hebben een goede indruk gekregen van onze mogelijke stagiaires en de jonge studenten hebben op deze manier kennis gemaakt met De-Bruggen.

De-Bruggen is ISO 9001 gecertificeerd

Sinds eind 2019 is De-Bruggen actief bezig om een ISO 9001 gecertificeerde instelling te worden. Met dit certificaat willen wij aantonen dat onze organisatie voldoet aan de norm ten aanzien van kwaliteitsmanagement en dat wij gericht zijn op continue verbetering van onze processen. Met ondersteuning van VOS Advies zijn wij de afgelopen maanden hard aan de slag gegaan en hebben wij zowel de interne als de externe audit met positief resultaat doorlopen.

Wij zijn dan ook ontzettend trots om met jullie te mogen delen dat het inmiddels officieel is: De-Bruggen is ISO 9001 gecertificeerd!

Nieuw kantoor binnen het gezondheidscentrum Llyod’s terras

Sinds 1 mei 2020 heeft De-Bruggen een nieuw kantoor. Dit kantoor is gevestigd aan het Lloydsterras 6 in Veendam. Het Lloyd’s Terras is een gezondheidscentrum waar meerdere zorgaanbieders samenwerken. Door samen één locatie te betrekken wordt het eenvoudiger om zorg beter op maat aan te bieden.

Binnen het gezondheidscentrum vestigen zich, naast De-Bruggen, twee huisartsenpraktijken, een apotheek, een fysiotherapiepraktijk inclusief een grote oefenzaal, een aanbieder van ggz voor jeugd en gezin, medisch specialisten, thuiszorg, een podotherapiepraktijk, twee diëtisten, een vrijgevestigd gezondheidszorg psycholoog, het sociale domein en een specialist in gezond ouder worden. Ook voor beelddiagnostiek en bloedonderzoek kun je binnen het gezondheidscentrum terecht.

De-Bruggen zal zich inspannen om samen met de andere zorgaanbieders de cliënten van haar organisatie spoedig de juiste zorg en begeleiding aan te bieden door onder andere de expertise van andere disciplines te vragen, in te zetten en eigen expertise te delen.

Voor meer informatie kan je kijken op de officiële website van het gezondheidscentrum:
https://www.gclt-veendam.nl/ 

Maatregelen Corona Covid-19

Sinds de uitbraak van het coronavirus, is binnen De-Bruggen regelmatig overleg over de stand van zaken en de maatregelen die De-Bruggen moet treffen. Wij volgen de adviezen van de GGD en het RIVM. Binnen De-Bruggen geldt een verhoogde alertheid.  De-Bruggen past een aantal preventieve maatregelen toe.

COVID-19

Beschermde woonvormen en 24-uurs zorg:

De 24-uurs zorg binnen De-Bruggen blijft gewaarborgd.

Dagbesteding:

Voor alle cliënten die dagbesteding volgen bij De-Bruggen in Veendam wordt een individuele plan gemaakt om een gepaste vorm van dagbesteding op woonlocatie of daar buiten uit te voeren.

De dagbesteding van De-Bruggen Veendam zal vervolgens op korte termijn tot onbepaalde tijd dicht gaan.

Contact ambulante cliënten:

Het contact met ambulante cliënten wordt zo veel mogelijk op een andere manier ingericht. Denk hierbij ook aan de inzet van telefonisch contact en sociale media en gesprekken in de buitenlucht met gepaste afstand tot elkaar.

De belangrijkste maatregelen binnen De-Bruggen:

  • Regelmatig handen wassen.
  • Hoest en/of nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.
  • Geen handen schudden.
  • Houdt 1,5 meter afstand tot elkaar.
  • Niet met meer dan vijf personen in één ruimte.
  • Geen bezoek op locatie, met uitzondering van noodzakelijk professioneel bezoek.
  • Medewerkers beperken bezoek aan derden, bijvoorbeeld bezoek aan huisarts.
  • Verplaatsen van bijeenkomsten die gepland staan tot en met 06-04-2020.

Meer informatie?

Voor meer informatie en de laatste berichtgeving over het Coronavirus, verwijzen wij naar de website van het RIVM