Beschermde woonvorm Nijveenlaan

Binnenkort komen er weer plekken vrij binnen deze leuke woonvorm! Neem voor meer informatie contact op met de aanmeldafdeling via algemene nummer 0598 820 990 of stuur rechtstreeks een e-mail via: aanmeldingen@bijdebruggen.nl

De Nijveenlaan
De-Bruggen heeft drie beschermde woonvormen. Een van deze woonvormen is de Nijveenlaan in Wildervank. Hier verblijven mensen met psychiatrische en/of ernstige psychosociale problemen. Deze problemen kunnen zich voordoen op verschillende leefgebieden zoals wonen, geestelijke gezondheid, verslaving en werken. Alle bewoners op de Nijveenlaan hebben hun eigen appartement. De bewoner voert, met hulp van de begeleiding, zo zelfstandig mogelijk de huishoudelijke taken uit. Een groot deel van de dag is er een medewerker aanwezig. Als er geen medewerker aanwezig is  kan er een beroep gedaan worden op de medewerkers  door telefonisch contact met ze te leggen. Indien noodzakelijk komen zij dan bij je langs. Je kan als bewoner gebruik maken van de gezamenlijke ruimtes in het pand en meedoen aan activiteiten die op locatie en door De-Bruggen worden georganiseerd!

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Vacature: voorzitter cliëntenraad De-Bruggen

Ben jij van mening dat het individu centraal staat? Dat vinden wij ook!
Als organisatie bekijken we samen met de cliënt hoe we hem of haar het beste kunnen ondersteunen.
Tijdens het begeleidingstraject begeleiden we cliënten naar het gewenste niveau van zelfstandigheid aan de hand van een  persoonlijke begeleidingsplan.
Hierin richten we ons op verschillende leefgebieden en stellen we samen met de cliënt doelstellingen op.

Om de belangen en perspectieven van onze cliënten te waarborgen werkt De-Bruggen nauw samen met de cliëntenraad.
Voor nu zijn we op zoek naar een voorzitter voor de cliëntenraad. Wil jij weten wat er komt kijken bij deze functie? Lees dan snel verder via een van de onderstaande link:
Klik hier

Nieuwjaarswens

2022 is bijna ten einde. We willen iedereen dan ook bedanken voor de ondersteuning aan onze cliënten, het vertrouwen
in onze medewerkers en de samenwerking met onze organisatie het afgelopen jaar. In 2023 hopen we deze samenwerking voort te zetten om zo het beste te beiden aan onze cliënten en medewerkers.

Een tegen eenzaamheid

Iedereen voelt zich weleens eenzaam of alleen. Zelfs binnen een beschermde woonvorm met tal van andere cliënten en medewerkers kan je eenzaam zijn. Daarom houdt De-Bruggen zich bezig met dit thema door activiteiten te organiseren voor onze cliënten en medewerkers. Vooral met de aankomende feestdagen staat er van alles op het programma. Ook proberen we alle cliënten te stimuleren om verder dan De-Bruggen te kijken en in de omgeving op zoek te gaan naar een positief sociaal netwerk. Heb jij ideeën of interesse om onze cliënten hierbij te helpen? Laat dit dan vooral weten via info@bijdebruggen.nl. Meer over dit onderwerp is te vinden op www.eentegeneenzaamheid.nl

VNN training motiverende gespreksvoering

VNN motiverende gespreksvoering

Regelmatig volgen onze medewerkers scholingen en trainingen. Zo hebben alle medewerkers in 2022 een driedaagse training motiverende gespreksvoering vanuit de VNN gevolgd. Voor 2023 staan er weer voldoende trainingen op de agenda. Dit levert een bijdrage aan de ontwikkeling van onze individuele medewerkers en daarmee aan de kwaliteit van onze begeleiding.

Vacature: Stagiair Groepswerker (mbo-niveau) locatie Zuidlaren of Veendam

 

Ben jij vanuit je studie op zoek naar een stageplaats? Wil je de unieke kans krijgen om ervaring op te doen als groepswerker en ben jij enthousiast en leergierig? Dan zijn wij op zoek naar jou! De-Bruggen is vanaf februari 2023 nog op zoek naar twee stagiairs in het team van groepswerkers in Zuidlaren en naar een stagiair in het team van groepswerkers in Veendam aan de Havenstraat.

Wie zijn wij?

De-Bruggen biedt beschermd wonen en begeleiding op individueel- en groepsniveau. We zijn gespecialiseerd in het begeleiden van personen vanaf 17 jaar met een (complexe) meervoudige problematiek. Dit kan zich kenmerken door gedrags- en/of verslavingsproblemen. Ook kan er sprake zijn van een dubbele diagnose van zowel een psychiatrische aandoening als een verstandelijke beperking. Iedereen met een hulpvraag is welkom, bij ons staat het individu centraal. Dat betekent dat we samen met de cliënt bekijken hoe we beste kunnen ondersteunen. Tijdens het traject binnen De-Bruggen begeleiden we naar het gewenste niveau van zelfstandigheid aan de hand van een persoonlijk begeleidingsplan. Hierin richten we ons op verschillende leefgebieden volgens een oplossingsgerichte aanpak. Bekijk dit filmpje voor een visueel beeld van De-Bruggen, de collega’s en de werkzaamheden.

Wat ga je doen tijdens je stage?

Je loopt stage in de functie van groepswerker. Samen met je stagebegeleider draai je actief mee in de woonvorm van De-Bruggen, een unieke kans om ervaring op te doen als groepswerker. Als stagiair begeleid je samen met je stagebegeleider en collega’s een cliënt bij zijn of haar psychosociale problematiek. Je observeert de cliënt en biedt hulpvraag verduidelijkende en (ped)agogische ondersteunde gesprekken naar aanleiding van de observatie en hulpbehoevende vraag. Dit doe je in overleg met jouw stagebegeleider.

De focus van De-Bruggen ligt op het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt. Dit wordt gedaan door de cliënt zoveel mogelijk doelgericht en oplossingsgericht te laten denken en werken. Dit verwachten wij ook van onze stagiair!

Tijdens je stage houd je je o.a. bezig met de volgende taken:

  • Begeleiden, stimuleren en activeren van de cliënten bij ADL-activiteiten;
  • Observeren en activeren van cliënten in groepsverband en per individu;
  • Rapporteren over de activiteiten, het gedrag en begeleiding van cliënt;
  • De agenda van de cliënten en woongroep bijhouden en controleren.

Naast een unieke leerervaring biedt De-Bruggen een stagevergoeding. Deze wordt gebaseerd op het aantal uren en dagen dat je stageloopt.

Wie ben jij?

Je volgt een mbo-niveau 4 opleiding met de studierichting Sociaal, Pedagogisch of Agogisch werk en bent 3e of 4e-jaars student van de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL). De stageplaats is voor 2 à 3 dagen per week voor een periode van bij voorkeur 10 maanden. Je bent leergierig, enthousiast en bent sterk in samenwerken. Daarnaast werk je oplossingsgericht en ben je flexibel, betrokken en positief. Voor aanvang van de stage kun je een Verklaring Omtrent Gedrag aanleveren.

Hoe verloopt de sollicitatieprocedure?

Je mag je sollicitatie richten aan Cilla van Linschoten (HR-manager bij De-Bruggen) via hr@bijdebruggen.nl. Graag ontvangen wij de sollicitatie met cv en motivatiebrief. Tevens kun je Cilla bellen voor meer informatie op het telefoonnummer: 06-11464084.

Beleid- en kwaliteitsdag 2022

Beleid- en kwaliteitsdag 2022
Betrokkenheid. Dit is een van de kernwaarden van De-Bruggen. Om die reden betrekken we onze medewerkers zoveel mogelijk bij interne beslissingen. Daarom hebben we in 2022 een beleid- en kwaliteitsdag georganiseerd. Iedere medewerker was welkom en kon hierdoor zijn input geven over het zelfgekozen thema: ‘de doelgroep van De-Bruggen’.  Dit leverde interessante gesprekken op en geeft weer input voor het jaarbeleidsplan 2023. We bedanken al onze medewerkers dan ook voor hun inzet en zijn blij dat we de benodigde betrokkenheid terug zien bij onze medewerkers! 

Ontwikkelingen

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen..
Welke ontwikkelingen binnen het zorg- en welzijn zijn van invloed op ons werkveld en op onze cliënten? Hiervan dienen wij als zorgorganisatie en zorgprofessionals op de hoogte te blijven. Om die reden zijn we afgelopen week aangesloten bij het Forensisch Forum Groningen 2022 van Forensisch Forum en de zorg- en innovatiemarkt van de Gemeente Midden-Groningen. De vernieuwde inzichten brengen we graag in de praktijk om zo goed mogelijk kwalitatieve begeleiding te bieden aan onze cliënten.

Jaarlijkse BHV-trainingen De-Bruggen

BHV-training

Omdat een ongeluk in een klein hoekje zit houdt De-Bruggen jaarlijks BHV-trainingen met vrijwel al haar medewerkers. Deze dagen worden georganiseerd door Hans Spa b.v. BHV + AED trainingen van onze oud-collega Hans Spa.

Vacature: Staigiar beleid & kwaliteit

Ben jij vanuit je studie Bedrijfskunde op zoek naar een stageplaats en wil je de unieke kans krijgen om ervaring op te doen als beleid- en kwaliteitsmedewerker in de zorg? Dan zijn wij op zoek naar jou! Voor het team beleid en kwaliteit zijn wij vanaf februari 2023 op zoek naar een stagiair. Tijdens je stage werk je vanuit de locaties in Zuidlaren en Veendam.

Wie zijn wij?
De-Bruggen biedt beschermd wonen en begeleiding op individueel- en groepsniveau. We zijn gespecialiseerd in het begeleiden van personen vanaf 17 jaar met een (complexe) meervoudige problematiek. Dit kan zich kenmerken door gedrags- en/of verslavingsproblemen. Ook kan er sprake zijn van een meervoudige diagnose van zowel psychiatrische aandoening als verstandelijke beperking. Iedereen met een hulpvraag is welkom, bij ons staat het individu centraal. Dat betekent dat we samen met de cliënt bekijken hoe we hem/haar het beste kunnen ondersteunen. Tijdens het traject binnen De-Bruggen begeleiden we naar het gewenste niveau van zelfstandigheid aan de hand van een persoonlijk begeleidingsplan. Hierin richten we ons op verschillende leefgebieden volgens een oplossingsgerichte aanpak. Bekijk dit filmpje voor een visueel beeld van De-Bruggen, de collega’s en de werkzaamheden.

 Wat ga je doen tijdens je stage?
Je krijgt een ervaren stagebegeleider met een afgeronde studie op het gebied van kwaliteit- of beleidsmanagement. Zij zal jou de unieke kans geven om ervaring op te doen binnen de beleid- en kwaliteitswerkzaamheden binnen de zorg. In de functie beleid- en kwaliteitsmedewerker loop je dagelijks mee met de ervaren medewerkers binnen De-Bruggen. Zo zie je alle aspecten van het vak en kan je uiteindelijk zelf werkzaamheden uitvoeren die te maken hebben met de bedrijfsvoering en de kwaliteit en beleidsaspecten binnen de organisatie.

Als stagiair van de afdeling beleid- en kwaliteit binnen De-Bruggen werk je op de afdeling samen met drie collega’s. Daarnaast werk je intensief samen met de verschillende disciplines binnen de organisatie, de afdeling HR en de wooncoördinatoren. Door middel van een jaarbeleidsplan en verbetermaatregelen ben je dagelijks bezig met het verbinden van kwaliteitseisen (intern en extern) met wet- en regelgeving en intern beleid.

Naast analyseren, presenteren en samenwerken staat ook advies geven en samenwerken hoog op je prioriteitenlijstje. Als stagiair voer je o.a. de volgende taken uit:

  • Beleidsstukken mede opstellen en implementeren;
  • Ondersteunen bij het uitvoeren van verschillende thema’s uit kwaliteitsmanagementsysteem, zoals kwaliteitsaudits, RI&E en verantwoordingen;
  • Ondersteunen bij trajecten t.a.v. aanbestedingen;
  • Verbetermaatregelen constateren en doorvoeren;
  • Aanwezigheid bij de overleggen met de verschillende disciplines van de organisatie en actiepunten oppakken;
  • KPI’s meten en hier een trendanalyse over opstellen.

Wie ben jij?
Je bent 3e of 4e-jaars student van de hbo-opleiding bedrijfskunde en voor 32 uur per week op zoek naar een stageplaats. Als persoon ben je sterk in samenwerken, sociaal vaardig en oplossingsgericht. Ook herken jij jezelf in de competenties: flexibel, betrokken, zelfstandig en positief. Daarnaast ben je in staat voor aanvang van je stage Verklaring Omtrent Gedrag aan te leveren. Tenslotte heb je een bepaalde affiniteit met werken binnen een zorginstelling en de daarbij behorende taken.

Hoe verloopt de sollicitatieprocedure?
Je mag je sollicitatie richten aan Cilla van Linschoten (HR-manager bij De-Bruggen) via hr@bijdebruggen.nl. Graag ontvangen wij de sollicitatie met cv en motivatiebrief. Tevens kun je Cilla bellen voor meer informatie op het telefoonnummer: 06-11464084.