Aanbod

De-Bruggen levert de volgende begeleidingsvormen:

Beschermd Wonen

Soms lukt het (tijdelijk) niet om zelfstandig te wonen, om wat voor reden dan ook. De-Bruggen heeft voor deze mensen een beschermde woonvorm in Zuidlaren en een beschermde woonvorm in Veendam ingericht. Er is 24 uur per dag een medewerker op de woonlocatie aanwezig om te ondersteunen waar en wanneer nodig.

Niet iedereen heeft het nodig dat er altijd iemand in de buurt is om op terug te vallen. Het kan ook zijn dat het voor jou voldoende is om telefonisch een beroep te kunnen doen op de begeleiding. Indien nodig, kunnen ze dan binnen 20 minuten bij je zijn om te helpen. Daarnaast komt er iedere dag begeleiding bij je op bezoek om te kijken hoe het met je gaat, je te ondersteunen en samen aan jouw doelen te gaan werken. Deze vorm van beschermd wonen kan worden ontvangen in een woning van De-Bruggen of in een eigen woning.

Je krijgt altijd een persoonlijk begeleider en een trajectbegeleider als je in zorg bent bij De-Bruggen. Samen met jou wordt jouw persoonlijke begeleidingsplan opgesteld waarin jouw doelen worden vastgelegd die je wilt behalen tijdens de periode dat je bij De-Bruggen woont.

Ambulante begeleiding

Het kan zijn dat je zelfstandig woont, maar toch vastloopt op bepaalde gebieden. De-Bruggen kan jou dan wellicht ambulant ondersteunen. Dit betekent dat er een begeleider bij jou thuis komt, om je te ondersteunen bij de zaken waar je hulp bij nodig hebt.

Groepsbegeleiding

Groepsbegeleiding is binnen De-Bruggen gericht op het aanleren van bepaalde vaardigheden en/of omgaan met een bepaalde problematiek, verslaving of diagnose. Ook kan het gaan om lichaamsbeweging, weerbaarheid of sociale vaardigheden.