Aanbod

De-Bruggen levert de volgende begeleidingsvormen:

Beschermd Wonen

Soms lukt het (tijdelijk) niet om zelfstandig te wonen. Als dat het geval is, kan De-Bruggen jou de mogelijkheid om een veilige woonplek De-Bruggen heeft voor deze mensen een beschermde woonvorm in Zuidlaren en een beschermde woonvorm in Veendam ingericht. Er is 24 uur per dag een medewerker op de woonlocatie aanwezig om te ondersteunen waar en wanneer nodig.

Niet iedereen heeft het nodig dat er altijd iemand in de buurt is om op terug te vallen. Het kan ook zijn dat het voor jou voldoende is om telefonisch een beroep te kunnen doen op de begeleiding. Indien nodig, kunnen ze dan binnen 20 minuten bij je zijn om te helpen. Daarnaast komt er iedere dag begeleiding bij je op bezoek om te kijken hoe het met je gaat, je te ondersteunen en samen aan jouw doelen te gaan werken. Deze vorm van beschermd wonen kan worden ontvangen in een woning van De-Bruggen of in een eigen woning.

Ambulante begeleiding

Het kan zijn dat je zelfstandig woont, maar toch vastloopt op bepaalde gebieden. De-Bruggen kan jou dan wellicht ambulant ondersteunen. Dit betekent dat er een begeleider bij jou thuis komt, om je te ondersteunen bij de zaken waar je hulp bij nodig hebt.

Groepsbegeleiding

Groepsbegeleiding is binnen De-Bruggen gericht op het aanleren van bepaalde vaardigheden en/of omgaan met een bepaalde problematiek, verslaving of diagnose. Ook kan het gaan om lichaamsbeweging, weerbaarheid of sociale vaardigheden.

Dagbesteding

Soms lukt het (tijdelijk) niet om te werken, of naar school te gaan. De-Bruggen heeft in Veendam een locatie waar dagbesteding wordt aangeboden wanneer je geen (andere) daginvulling hebt. Hier kan op een gestructureerde en zinvolle wijze vaardigheden worden aangeleerd om indien mogelijk de stap te maken richting de arbeidsmarkt. Daarnaast wordt er ook ritme en structuur opgebouwd in het dagelijks leven, zodat je niet thuis hoeft te zitten maar kan toewerken naar een baan of opleiding. Op de werkplaats is veel mogelijk, we proberen zoveel mogelijk aan jouw wensen te voldoen qua werkzaamheden. Te denken valt aan: houtbewerking, kookproject, sport, muziek, tweedehands winkel, fietsen reparaties, creatieve werkzaamheden, etc.