Kwaliteit

De-Bruggen streeft naar kwaliteit door veilig, betrouwbaar en gedreven en deskundige begeleiding te bieden. Het voldoen aan de eisen van belanghebbenden, waaronder de wet- en regelgeving, is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Hierbij blijven we trouw aan onze missie, visie en kernwaarden. De kwaliteit van onze begeleiding staat voor De-Bruggen centraal en is continu in ontwikkeling.

De-Bruggen toetst haar kwaliteit op verschillende niveaus. We doen interne audits maar laten ook externe audits afnemen. Audits worden onder andere afgenomen op de kwaliteit van de cliëntendossiers, cliënt- en medewerkerstevredenheid, HACCP en het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001.

Kwaliteitsmanagementsysteem

Het kwaliteitsmanagementsysteem dat De-Bruggen hanteert is de ISO 9001.

Bekijk hier de ISO 9001 certificaat

Toelatingen

De-Bruggen heeft de CIBG toelating van het WTZi voor de functies persoonlijke verzorging en begeleiding.

Bekijk hier de beschikking CIBG


Cliënttevredenheid

De-Bruggen vindt het van belang om te weten wat cliënten van onze begeleiding vinden. Elk jaar voert De-Bruggen intern een cliënttevredenheidsonderzoek uit. Op deze manier hebben we zicht op de kwaliteit van onze begeleiding.

Bekijk hier het cliënttevredenheidsonderzoek van 2018

Bekijk hier het cliënttevredenheidsonderzoek van 2017

Bekijk hier het cliënttevredenheidsonderzoek van 2016


Medewerkerstevredenheid

Elke twee jaar neemt De-Bruggen onder haar medewerkers een medewerkerstevredenheidsonderzoek af. Hiermee wil De-Bruggen inzicht verkrijgen in de wensen van haar medewerkers en haar medewerkers tegemoet komen om zo het werken binnen De-Bruggen en individuele ontwikkeling als positief te ervaren.

Bekijk hier het medewerkerstevredenheidsonderzoek van