Kwaliteit

De-Bruggen streeft naar kwaliteit door veilig, betrouwbaar en gedreven en deskundige begeleiding te bieden. Het voldoen aan de eisen van belanghebbenden, waaronder de wet- en regelgeving, is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Hierbij blijven we trouw aan onze missie, visie en kernwaarden. De kwaliteit van onze begeleiding staat voor De-Bruggen centraal en is continu in ontwikkeling.

De-Bruggen toetst haar kwaliteit op verschillende niveaus. We doen interne audits maar laten ook externe audits afnemen. Audits worden onder andere afgenomen op de kwaliteit van de cliëntendossiers, cliënt- en medewerkerstevredenheid, HACCP en het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001.

Kwaliteitsrapport

De-Bruggen stelt jaarlijks een kwaliteitsrapport op waarin we inzicht geven in de organisatie, wat gaat er goed en wat kan nog verbeterd worden?

Kwaliteitsverslag 2023 – cliëntenversie

Kwaliteitsverslag 2023

Kwaliteitsmanagementsysteem

De-Bruggen is een ISO 9001 gecertificeerde instelling. Dit is een internationaal erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement.
Bekijk hier ons certificaat.

Toelatingen

De-Bruggen is toegelaten tot het Wtza (Wet toetreding zorgaanbieders) voor de functies begeleiding en persoonlijke verzorging.
Zie hier de beschikking.

Cliënttevredenheid

De-Bruggen vindt het van belang om te weten wat cliënten van onze begeleiding vinden. Elk jaar voert De-Bruggen intern een cliënttevredenheidsonderzoek uit. Op deze manier hebben we zicht op de kwaliteit van onze begeleiding.

Cliënttevredenheidsonderzoek 2021

Medewerkerstevredenheid

Elke twee jaar neemt De-Bruggen onder haar medewerkers een medewerkerstevredenheidsonderzoek af. Hiermee wil De-Bruggen inzicht verkrijgen in de wensen van haar medewerkers en haar medewerkers tegemoet komen om zo het werken binnen De-Bruggen en individuele ontwikkeling als positief te ervaren.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2022