Kwaliteit

De-Bruggen streeft naar kwaliteit door veilig, betrouwbaar en gedreven en deskundige begeleiding te bieden. Het voldoen aan de eisen van belanghebbenden, waaronder de wet- en regelgeving, is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Hierbij blijven we trouw aan onze missie, visie en kernwaarden. De kwaliteit van onze begeleiding staat voor De-Bruggen centraal en is continu in ontwikkeling.

De-Bruggen toetst haar kwaliteit op verschillende niveaus. We doen interne audits maar laten ook externe audits afnemen. Audits worden onder andere afgenomen op de kwaliteit van de cliëntendossiers, cliënt- en medewerkerstevredenheid, HACCP en het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001.

Kwaliteitsrapport

De-Bruggen stelt jaarlijks een kwaliteitsrapport op waarin we inzicht geven in de organisatie, wat gaat er goed en wat kan nog verbeterd worden?

Kwaliteitsrapport 2021

Kwaliteitsrapport 2021 cliëntenversie

Kwaliteitsrapport 2022

Kwaliteitsrapport 2022 cliëntenversie

Kwaliteitsmanagementsysteem

De-Bruggen is een ISO 9001 gecertificeerde instelling. Dit is een internationaal erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement.
Bekijk hier ons certificaat.

Toelatingen

De-Bruggen is toegelaten tot het Wtza (Wet toetreding zorgaanbieders) voor de functies begeleiding en persoonlijke verzorging.
Zie hier de beschikking.

Cliënttevredenheid

De-Bruggen vindt het van belang om te weten wat cliënten van onze begeleiding vinden. Elk jaar voert De-Bruggen intern een cliënttevredenheidsonderzoek uit. Op deze manier hebben we zicht op de kwaliteit van onze begeleiding.

Cliënttevredenheidsonderzoek 2021

Medewerkerstevredenheid

Elke twee jaar neemt De-Bruggen onder haar medewerkers een medewerkerstevredenheidsonderzoek af. Hiermee wil De-Bruggen inzicht verkrijgen in de wensen van haar medewerkers en haar medewerkers tegemoet komen om zo het werken binnen De-Bruggen en individuele ontwikkeling als positief te ervaren.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2022