Cliëntvertrouwenspersoon

Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulpverlening van De-Bruggen. Wanneer je behoefte hebt aan een gesprek, advies of eventuele begeleiding bij ontevredenheid of een klacht kan je altijd contact leggen met de cliëntvertrouwenspersoon. Deze persoon is er voor (oud-)cliënten, voor wettelijk vertegenwoordigers en naasten van een cliënt. Alles wat je bespreekt met de cliëntvertrouwenspersoon is vertrouwelijk. De cliëntvertrouwenspersoon onderneemt alleen actie wanneer jij daarvoor toestemming geeft. Zo kan de vertrouwenspersoon ondersteunen bij het opstellen van een klachtenbrief of bij een gesprek met De-Bruggen.