Onvrede & klachten

Ik heb een klacht.. wat nu?
We hopen dat iedereen tevreden is over de begeleiding die De-Bruggen biedt. Toch kan het gebeuren dat er een situatie voorkomt waarover je ontevreden kan zijn. Bijvoorbeeld over de begeleiding of over het nakomen van afspraken. Mocht dit zo zijn, laat het vooral weten! Probeer eerst in gesprek te gaan met je begeleider of de locatiemanager van de woonvorm. Heb je dit al gedaan of wil of kan je dit niet? Dan kan je altijd contact leggen met onderstaande personen.

Cliëntvertrouwenspersoon
Je kunt altijd onze externe cliëntvertrouwenspersoon vanuit LSR benaderen. Zij kunnen helpen bij een klacht door er met je over te praten. Samen kun je zoeken naar een oplossing. Als je wilt, helpen ze je bij het indienen van een klacht. Ze kunnen ook met je meegaan naar een gesprek. Meer informatie over de cliëntvertrouwenspersoon vindt je in hun folder en op de website.
Website: www.hetlsr.nl
Telefoon: 06-21277556
E-mail: m.dopheide@hetlsr.nl

Interne klachtencommissie
Je kunt altijd een klacht indienen bij de klachtencommissie. Dit kan door een mail te sturen naar onderstaand mailadres. Omschrijf duidelijk je klacht. Zij zorgen dat de klacht bij de juiste persoon terecht komt en tijdig wordt afgehandeld.
Adres: Lloydsterras 6D 9641DZ Veendam
E-mail: klachten@bijdebruggen.nl 

Klachtenportaal Zorg
Bij klachtenportaal Zorg werken geen medewerkers van De-Bruggen, ze zijn onafhankelijk. Deze mensen gaan met je in gesprek en zoeken met je naar een oplossing. Je kan hun bellen, schrijven of mailen.
Website: www.klachtenportaalzorg.nl
Adres: Westeinde 14a 1601 BJ Enkhuizen
Telefoon: 0228-322205
E-mail: info@klachtenportaalzorg.nl

Inschrijfbewijs De-Bruggen Klachtenportaal Zorg 2024

De Geschillencommissie KPZ
Cliënten, hun naasten kunnen altijd contact leggen met de Geschillencommissie KPZ. Voorwaarde om een klacht bij de Geschillencommissie in te dienen is dat jouw klacht bij De-Bruggen in behandeling is geweest en niet is opgelost. Meer informatie is te vinden op de
Website: www.geschillencommissiekpz.nl