Raad van Bestuur

De-Bruggen is in 2013 opgericht door Emile Coenen. Inmiddels is De-Bruggen een familie bedrijf, in 2019 is de rechtsvorm over gegaan naar een Besloten Vennootschap (BV). De overige vennoten zijn Kaj Coenen en Lars Coenen.

v.l.n.r.: Kaj Coenen, Emile Coenen, Lars Coenen

Emile Coenen
Emile Coenen, geboren op 26-02-1959, is na zijn C.I.O.S. opleiding gestart als sportleider op het voormalig vak-internaat Papenvoort. Hierna heeft Emile negen jaar gewerkt als mentor op een woongroep van Elker. Eind jaren negentig heeft Emile de opleiding tot hoofdinstructeur buitensport met succes afgerond en is hij als trainer/coach ervarend leren voor Yorneo gaan werken. In 2009 heeft Emile de overstap gemaakt naar Verslavingszorg Noord Nederland, waar hij tot 2015 werkzaam was als sociotherapeut op de afdeling jeugd.

In 2013 is Emile gestart met De-Bruggen. Hij had zijn eigen ideeën over een andere en betere inrichting van de hulpverlening en is hiermee aan de slag gegaan.

Momenteel richt Emile zich naast de algemene zaken binnen De-Bruggen op training/coaching en deskundigheidsbevordering. Hij maakt daarbij vooral gebruik van zijn opgedane werk- en levenservaring en zijn expertise. Sinds kort is Emile lid van de participatieraad van de gemeente Veendam.

Kaj Coenen
Kaj Coenen, geboren op 13-03-1987, is na zijn opleiding begonnen in loondienst bij De-Bruggen als persoonlijk begeleider. Daar is hij samen met Emile Coenen en de eerste medewerkers van De-Bruggen verantwoordelijk geweest voor de primaire ontwikkeling van het bedrijf. Van werken uit huis naar het eerste kantoor en later de eerste dagbestedingslocatie tot en met het openen van meerdere beschermde woonvormen heeft Kaj deel uit mogen maken van het proces. Beginnen als begeleider en doorgroeien naar bestuurder, dat is een droom die uitkomt.

Mede door de groei van De-Bruggen is Kaj nu voornamelijk aanspreekpunt voor de medewerkers en voor personele zaken. Natuurlijk blijft het lonken om op alle mogelijke manieren de begeleiding voor onze cliënten te verbeteren en is ook Kaj dus continu gericht op de ontwikkeling van De-Bruggen.

Lars Coenen
Lars Coenen, geboren 06-01-1990, is na zijn opleiding Sociaal Cultureel Werker gaan reizen en op Mallorca gaan werken als sport- en spelinstructeur. In 2015 is hij afgestudeerd aan de Hanzehogeschool Groningen als leraar lichamelijke opvoeding met de specialisatie verslavingszorg. Verder heeft hij een buitensportopleiding gevolgd en is hij gecertificeerd windsurfinstructeur.

Binnen De-Bruggen is Lars verantwoordelijk voor de financiën en zorgcontracten. Naast deze twee hoofdtaken houdt hij zich bezig met netwerken, de ontwikkelingen in de zorg en de rol die daarin is weggelegd voor De-Bruggen.