Algemene voorwaarden

Onderstaande Algemene Voorwaarden (AV) zijn van toepassing op alle diensten, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van De-Bruggen, evenals de uitvoering daarvan. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk met De-Bruggen overeengekomen te worden. 

Algemene Voorwaarden De-Bruggen – maart 2023