Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van De-Bruggen, evenals de uitvoering daarvan. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk met De-Bruggen overeengekomen te worden.

Algemene voorwaarden De-Bruggen