Algemene voorwaarden

Onderstaande Algemene Voorwaarden (AV) zijn van toepassing op alle diensten, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van De-Bruggen, evenals de uitvoering daarvan. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk met De-Bruggen overeengekomen te worden. 

Algemene Voorwaarden De-Bruggen – maart 2023

Omdat De-Bruggen een toename ziet van de toepassing van digitale middelen zoals chatGPT hebben we richtlijnen opgesteld om onze medewerkers en cliënten te ondersteunen in hoe zij chatGPT positief kunnen inzetten binnen hun communicatie. Deze richtlijnen zijn hieronder te downloaden. 

Richtlijnen gebruik chatGPT – februari 2024