Kosten en indicatie

De-Bruggen is gecontracteerd voor verschillende wetten en financieringsvormen. We kunnen begeleiding leveren op basis van Zorg in Natura (ZIN) en Persoonsgebonden Budget (PGB). Wij leveren begeleiding vanuit onder andere de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Ook kunnen wij begeleiding leveren aan mensen met een strafrechtelijke titel.

 Het aanvragen van begeleiding binnen De-Bruggen is geheel kosteloos. Een kennismakingsgesprek waarin we kunnen onderzoeken of De-Bruggen iets voor jou kan betekenen, is altijd gratis en vrijblijvend.

Om begeleiding van ons te kunnen ontvangen, is een indicatie of beschikking nodig. Indien gewenst, kunnen we je ook ondersteunen bij het aanvragen van een indicatie of beschikking. Mogelijk moet je voor het ontvangen van de begeleiding een eigen bijdrage betalen aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van verschillende factoren. Voor meer informatie hierover kan je kijken op de website van het CAK (www.hetcak.nl

 De-Bruggen biedt naast begeleiding ook extra producten en diensten aan. Je kan hierbij denken aan activiteiten. Mogelijke kosten hiervoor brengt De-Bruggen bij jou in rekening. Je bent niet verplicht om deze producten of diensten af te nemen. De tarieven verschillen per activiteit en worden voor de activiteit kenbaar gemaakt. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de wensen en mogelijkheden van onze cliënten.