Meerjarenplan

De-Bruggen houdt altijd vast aan haar missie, visie en kernwaarden en zet deze samen met de passie voor hulpverlening bij alle werkzaamheden centraal. Dit in combinatie met actuele onderwerpen zorgen voor de bedrijfsdoelen van De-Bruggen. Elke vier jaar stelt De-Bruggen een strategische beleidsplan op waarin deze bedrijfsdoelen worden geformuleerd.

Bekijk hier het strategisch beleidsplan De-Bruggen 2020-2024