Ontdek de zorg week: Interactieve bijeenkomst

Op donderdag 19 oktober zet De-Bruggen de deuren van onze woonlocatie De Nijveenlaan open voor potentiële nieuwe medewerkers tijdens de #ontdekdezorgweek van ZorgpleinNoord. Ben je benieuwd naar jouw kansen binnen de zorg of binnen De-Bruggen? Ben je benieuwd naar onze woonvormen en doelgroep? Meld je dan snel aan voor onze interactieve bijeenkomst waarin o.a. Kaj Coenen en Nanique Gierveld antwoord geven op bovenstaande vragen.

Afgelopen donderdag hebben onze medewerkers genoten van een sportdag met o.a. volleybal en archary tag. Jarno van der Veen en Deborah Hillenga-Hoeksema bedankt voor de organisatie van de sportdag! Carmen Buringa jij bedankt voor de organisatie van jubileumfeest.

Tijdens het jubileumfeest kwam er nog een verassende mededeling. Oprichter en algemeen directeur van De-Bruggen Emile Coenen heeft zijn medewerkers verteld dat hij de functie van algemeen directeur zal overdragen aan zijn zoon Lars Coenen. “Na tien jaar besturen en met zicht op de pensioengerechtigde leeftijd heeft de organisatie nu iemand anders nodig. Ik blijf echter altijd enigszins betrokken bij de organisatie.” Aldus Emile.

Vacature voorzitter cliëntenraad

Ben jij van mening dat het individu centraal staat? Dat vinden wij ook! Als organisatie bekijken we samen met de cliënt hoe we hem of haar het beste kunnen ondersteunen. Tijdens het begeleidingstraject begeleiden we cliënten naar het gewenste niveau van zelfstandigheid aan de hand van een  persoonlijke begeleidingsplan. Hierin richten we ons op verschillende leefgebieden en stellen we samen met de cliënt doelstellingen op. Om de belangen en perspectieven van onze cliënten te waarborgen werkt De-Bruggen nauw samen met de cliëntenraad. Voor nu zijn we op zoek naar een voorzitter voor de cliëntenraad. Wil jij weten wat er komt kijken bij deze functie? Lees dan snel verder!

Wie zijn wij?

De-Bruggen biedt beschermd wonen en begeleiding op individueel- en groepsniveau. We zijn gespecialiseerd in het begeleiden van personen vanaf 17 jaar met een (complexe) meervoudige problematiek. Dit kan zich kenmerken door gedrags- en/of verslavingsproblemen. Ook kan er sprake zijn van een dubbele diagnose van zowel een psychiatrische aandoening als een verstandelijke beperking. Iedereen met een hulpvraag is welkom, bij ons staat het individu centraal. In de begeleiding richten we ons op verschillende leefgebieden volgens een oplossingsgerichte aanpak.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad behartigt de collectieve belangen van alle cliënten van De-Bruggen. De cliëntenraad toetst het beleid en kwaliteit van De-Bruggen en adviseert, (on)gevraagd, vanuit het perspectief van de cliënten (en naasten). Momenteel bestaat de cliëntenraad uit twee leden. In de cliëntenraad kunnen maximaal vijf leden, inclusief voorzitter. Het aantal vergaderingen wordt per jaar vastgesteld. Dit is ongeveer elf vergaderingen per jaar. De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over thema’s zoals:

 • Transparantie;
 • Kwaliteit;
 • Veiligheid;
 • Goed bestuur;
 • Toegankelijkheid;
 • Communicatie;
 • Klachten en vertrouwen.

Wat is de rol van de voorzitter van de cliëntenraad?

Er wordt van de voorzitter van de cliëntenraad verwacht dat hij/zij:

 • Geïnteresseerd is in de doelgroep van De-Bruggen, zoals omschreven op de website van de organisatie: bijdebruggen.nl;
 • In staat is tot gemeenschappelijke belangenbehartiging van de cliënten van De-Bruggen;
 • Bereid is om zes uur per maand aan de werkzaamheden van de cliëntenraad te besteden;
 • Bereid is om scholing te volgen op het gebied van medezeggenschap en ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg, beschermd wonen en de verslavingszorg;
 • Woonachtig is in de omgeving Groningen of Drenthe.

Wat ga je doen?

 • Minimaal één keer in de zes weken vergaderen;
 • Volgens de planning bijwonen van de bewonersvergaderingen op de woonlocaties. Dit volgens planning en samen met andere leden van de cliëntenraad;
 • Contact onderhouden met de achterban;
 • Ondersteunen bij het opstellen van de halfjaarlijkse cliëntennieuwsbrief;
 • Contactpersoon vanuit de cliëntenraad voor de leden van het managementteam, de OR en Raad van Toezicht;
 • Cliëntenraad in het openbaar vertegenwoordigen;
 • Toezicht houden op het naleven van de gemaakte afspraken;
 • Cliëntenraadstukken ondertekenen;
 • Denken en handelen vanuit algemeen cliëntenperspectief;
 • Beleidsstukken lezen en (kritische) feedback geven (de voorzitter geeft het aan als hij/zij ondersteuning/hulpmiddelen nodig heeft);
 • Inzet van andere leden stimuleren op bijvoorbeeld hun inzet;
 • Ondersteunen bij werving en promotie van De-Bruggen;
 • Overzicht houden en prioriteiten stellen.

Wie ben jij?

 • Je bent geïnteresseerd in de doelgroep van De-Bruggen;
 • Je bent in staat tot gemeenschappelijke belangenbehartiging van de cliënten van De-Bruggen;
 • Je bent bereid om scholing te volgen op het gebied van medezeggenschap en ontwikkeling in de geestelijke gezondheidszorg, beschermd wonen en de verslavingszorg;
 • Je bent bereid zes uur per maand aan de werkzaamheden van de cliëntenraad te besteden;
 • Je bent woonachtig in de omgeving Groningen of Drenthe.

Als persoon herken jij je in de volgende competenties:

 • Samenwerker;
 • Verbinder,
 • Integriteit;
 • Enthousiast;
 • Communicatief vaardig (mondelinge en schriftelijk);
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Feedback geven en ontvangen.

Vergoeding
Als lid van de cliëntenraad ontvang je een VVV-bon ter waarde van € 50,- per jaar. Daarnaast ontvang je een presentievergoeding ter waarde van € 15,- per officiële vergadering van de cliëntenraad. De reiskosten, die gemaakt worden door gebruik te maken van het openbaar vervoer, wordt 100% vergoed. Indien er gebruik wordt gemaakt van een eigen auto worden de reiskosten per gereden kilometer a € 0,21 vergoed.

Hoe verloopt de sollicitatieprocedure?
Ben je enthousiast geworden over de functie inhoud en onze organisatie? Stuur je motivatie en cv naar hr@bijdebruggen.nl. Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Cilla van Linschoten, HR-manager van De-Bruggen op haar telefoonnummer: 06-11464048.  Twee sollicitatiegesprekken zijn onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Vera, trajectbegeleider Havenstraat, vertelt over haar werkdag

Om half 9 start ik op de woonlocatie. Ik praat bij met de persoonlijk begeleiders om te horen hoe het met de cliënten op de Havenstraat gaat. Gisterenavond is een cliënt onder invloed teruggekomen op de woonvoorziening. Hierdoor heeft de cliënt verbale agressie geuit. Als ik op de hoogte ben log ik in op mijn laptop en lees ik mijn mails en de belangrijkste rapportages. Van het incident van gisteren is een melding gemaakt. Ik zet op mijn to do lijst dat ik hier vandaag aandacht voor heb. Nu eerst een kopje koffie halen om de dag echt goed te beginnen.

Half 10! Eerst tijd voor het voorbereiden van een indicatiegesprek met een andere cliënt. De persoonlijk begeleider sluit ook aan. We hebben kort ruggenspraak over de casus. Hierbij blikken we terug op het laatste gesprek wat we met de cliënt hebben gehad. Duidelijk is geworden dat cliënt nog niet kan doorstromen naar de volgende fase en dat de Havenstraat op dit moment de meest geschikte woonplek voor hem is. Nog even een banaan opeten, nog een kop koffie pakken en de cliënt vragen om beneden te komen voor het gesprek.

Om 10 uur is het tijd voor het indicatiegesprek. Hier zit een procesregisseur van de gemeente bij. De cliënt en de procesregisseur zijn samen in gesprek over de doelen van de cliënt en de benodigde begeleiding. Ik vul aan waar nodig en de persoonlijk begeleider geeft voorbeelden van hun wekelijkse begeleidingsmomenten. Samen komen we uit op een indicatieverlenging van een jaar. De cliënt vertrekt, samen met zijn persoonlijk begeleider, gerustgesteld naar zijn kamer. Ik moet, nu ik de procesregisseur van de gemeente toch zie, nog even een andere casus met haar bespreken.

Zo, voor je het weet is het al half 12. Nu eerst even in gesprek met de cliënt van het incident. Hij is inmiddels wakker. Samen met de aanwezige begeleiding ga ik met hem in ge

sprek. Het is voor mij vooral belangrijk om te weten waarom de cliënt middelen heeft gebruikt. Wat kunnen wij doen om te voorkomen dat de cliënt middelen gebruikt en daardoor agressief wordt? Uiteraard hebben we het er ook over dat zijn gedrag niet door de beugel kan en we dit niet een tweede keer kunnen accepteren. Na het gesprek handel ik de melding af, mail ik de melder en zet de gemaakte afspraken in het cliëntendossier.

Om half 1 ga ik lunchen met de cliënten en de begeleiders. Tijdens de lunch zie en hoor je vaak de leukste verhalen en heb je ongedwongen contact met de cliënten.

Na de lunch spreekt persoonlijk begeleider Frank mij aan. Hij loopt vast in het contact met één van de cliënten. Frank kent, door zijn wekelijkse contactmomenten en wisselende diensten, de cliënt beter dan ik. Echter, door mijn objectieve kijk, mijn kennis van wet- en regelgeving en de duidelijke visie van de organisatie in mijn achterhoofd, kan ik op een coachende manier met de persoonlijk begeleiders meedenken. We gaan even samen in het kantoor zitten. Het is een lastige kwestie! We spreken af dat we er tijdens het caseloadgesprek van morgen verder op ingaan. Ik heb dan ook even de tijd om over de situatie na te denken en het te bespreken met mijn collega trajectbegeleiders.

Rond 14.00 uur kom ik aan op het hoofdkantoor. Hier heb ik de middag ingepland om het begeleidingsplan van de cliënt die ik gisteren heb gesproken uit te werken. Daarnaast spreek ik mijn collega trajectbegeleider van de Nijveenlaan. Samen sparren we, onder het genot van een kop koffie, even over een aantal casussen. De intakecoördinator loopt nog binnen om een mogelijke nieuwe plaatsing te bespreken en vraagt om mee te denken over de juiste woonplek van een andere potentiële cliënt die ze heeft gesproken.

Om half 5 loop ik nog even naar de administratie om te vragen of de dagbestedingsdeclaratie van één van mijn cliënten al is betaald. Nog niet, morgen even achteraan bellen dus! Nu mijn to do lijst voor morgen maken en even kijken wat er dan in de agenda staat. Om iets voor 5 loop ik samen met mijn collega’s naar buiten. Morgen weer een dag. Nu eerst naar huis voor een rustige avond.

Proefwonen Veendam

Een prachtig voorbeeld van een samenwerking waar De-Bruggen trots op is is het proefwoontraject binnen de gemeente Veendam. Samen met woningbouwvereniging Acantus en de procesregisseurs van de Gemeente Veendam hebben we een doorstroommogelijkheid gecreëerd voor cliënten die klaar zijn voor de laatste stap in het beschermd wonen traject. Inmiddels hebben we, op deze manier, al tientallen cliënten aan een eigen sociale huurwoning kunnen helpen.

Nieuwe stagiaires

Een warm welkom voor onze nieuwe stagiairs!
Wij zijn verheugd om vandaag nieuwe stagiairs te verwelkomen bij De-Bruggen b.v.Nanique Gierveld, Kelvin, Yolien en Lotte Weits hebben hun zojuist hun eerste stagedag gehad op hoofdkantoor. Als organisatie kijken we vol enthousiasme uit naar de komende periode, waarin deze getalenteerde en gemotiveerde individuen hun frisse ideeën en energie met ons zullen delen.
Onze stagiairs zullen de kans krijgen om te leren, te groeien en waardevolle ervaring op te doen in ons werkveld. We zijn ervan overtuigd dat ze een waardevolle aanvulling zullen zijn op ons team en een positieve impact zullen hebben op onze organisatie.
Jos Roossien en Sona Mamedova bedankt voor het organiseren!
We kijken uit naar een succesvolle en leerzame tijd samen!

De Havenstraat

Vorige week hebben we laten weten dat er in september lege plekken komen op onze woonlocatie de Havenstraat. Om jullie een beeld te geven van deze locatie geven we hieronder de belangrijkste informatie voor jullie samengevat. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden of ben je benieuwd naar onze andere locaties? Leg dan contact met onze aanmeldafdeling via 0598 820 990