Bedrijvenbezoek studenten Social Work

Afgelopen week kwamen er een aantal studenten van de hbo-opleiding Social Work aan de Hanzehogeschool Groningen een bezoek brengen aan ons bedrijf. Onze medewerkers Nick Dekker en Per Schone hebben met hun gesproken over hoe het beschermd wonen er in de praktijk uit ziet en welke werkzaamheden hierbij horen. Uiteraard volgde er tot slot een rondleiding door de beschermde woonvorm. Wij laten studenten en scholieren graag kennis maken met ons bedrijf, de zorg en het beschermd wonen in het algemeen. Ook zijn er regelmatig mogelijkheden om stage te lopen binnen ons bedrijf. Wil je meer informatie hierover? Leg dat gerust contact met onze HR-afdeling via het algemene nummer 0598-820990 of hr@bijdebruggen.nl

Vacature: interim manager woonlocatie Zuidlaren en trajectbegeleiding

Ben jij een warme, resultaatgerichte en empathische interim manager, die ervaring heeft met verandertrajecten binnen de zorg en wil jij graag samen met de collega’s de locatie Zuidlaren en  afdeling trajectbegeleiding toekomstbestendig maken? Reageer dan snel op deze vacature! 

Wie zijn wij?

De-Bruggen biedt beschermd wonen en begeleiding op individueel- en groepsniveau. We zijn gespecialiseerd in het begeleiden van personen vanaf 17 jaar met een (complexe) meervoudige problematiek. Dit kan zich kenmerken door gedrags- en/of verslavingsproblemen. Ook kan er sprake zijn van een dubbele diagnose van zowel een psychiatrische aandoening als een verstandelijke beperking. Iedereen met een hulpvraag is welkom, bij ons staat het individu centraal. Dat betekent dat we samen met de cliënt bekijken hoe we het beste kunnen ondersteunen. Tijdens het traject binnen De-Bruggen begeleiden we naar het gewenste niveau van zelfstandigheid aan de hand van een persoonlijk begeleidingsplan. Hierin richten we ons op verschillende leefgebieden volgens een oplossingsgerichte aanpak.

Wat ga je doen?

Voor een periode van zes maanden ga je aan de slag als interim locatiemanager voor de locatie Zuidlaren gecombineerd met de rol van interim manager voor de afdeling trajectbegeleiding.

Op de locatie Zuidlaren biedt het team van persoonlijk begeleiders begeleiding aan cliënten met gedrags- en/of verslavingsproblemen, die (tijdelijk) niet meer zelfstandig kunnen wonen. Een aantal cliënten hebben een forensische achtergrond. Het team van trajectbegeleiders is eindverantwoordelijk voor de zorgtraject van onze cliënten. Ze werken met een zeer diverse caseload waarin ze verantwoordelijk zijn voor het coördineren van de begeleiding van de cliënten. Dit doen ze samen met persoonlijk begeleiders van de locaties. Als leidinggevende van de trajectbegeleiders ben je de schakel tussen het MT en de trajectbegeleiders.

Als manager en persoon ben je betrokken en ben je in staat om medewerkers uit te dagen om zelf na te denken over oplossingen. Je hebt oog voor wat er leeft binnen de teams (Zuidlaren ongeveer 10 fte en trajectbegeleiding 3,5 fte) en stimuleert onderlinge verbinding in de teams. Je draagt verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van beleid op de werkvloer. Ook voer je het HR beleid uit en bewaak je de gemaakte afspraken en budgetten. Je speelt een actieve rol in het onderhouden van in- en externe relaties. Je maakt onderdeel uit van het managementteam en levert een bijdrage aan het strategisch en uitvoerend organisatiebeleid. Ook ben je verantwoordelijk voor de KPI’s van de locatie Zuidlaren. Je werkt nauw samen met de afdelingen HR en Beleid & Kwaliteit. In deze functie kun je terugvallen op en leg je verantwoording af aan de algemeen directeur.

Wie ben jij?

Jij bent een coachende, verbindende en ondernemende leider met hart voor de zorg. Je bent gedreven en weet de juiste plannen op te stellen en om te zetten in concrete acties en resultaten. Om deze rol succesvol te vervullen is het van belang dat je ervaring hebt met het coachen en begeleiden van professionals bij de uitvoering van hun functie. Daarnaast heb je ervaring met verandermanagement. Ervaring in de zorg is belangrijk. Wij verwachten verder van jou dat:

  • Je in het bezit bent van een relevant hbo-diploma (bijv. richting (zorg)management);
  • Je enkele jaren relevante werkervaring hebt en op korte termijn beschikbaar bent voor een periode van 6 maanden;
  • Je niet bang bent voor weerstand of ongenoegen;
  • Je een duidelijke resultaatgerichte visie op zorg hebt.

Neem voor meer informatie contact op met Lars Coenen

Lars is algemeen directeur van De-Bruggen. Je bereikt hem via l.coenen@bijdebruggen.nl of via 06-23198330.

Hoe verloopt de sollicitatieprocedure?

Heb je interesse in deze interim opdracht, stuur dan je cv met motivatie naar hr@bijdebruggen.nl . In jouw motivatie lezen we graag waarom jij als interim manager bij ons wil komen werken. Eén of meerdere sollicitatiegesprekken en het opvragen van referenties maken onderdeel uit van de selectieprocedure.

Maatwerk

Binnen De-Bruggen praten we veel over maatwerk. We vinden het belangrijk dat alle cliënten de ruimte krijgen om, samen met de begeleiding, hun eigen wensen en mogelijkheden te ontdekken en aan te geven. Onze medewerkers zijn erin geschoold om, op basis van deze specifieke wensen en mogelijkheden, begeleiding aan te bieden.

Onlangs werd er in een artikel op Binnenlands Bestuur BV besproken hoe maatwerk kan worden vormgegeven. Het artikel geeft inzicht in mogelijkheden en voorbeelden en kan als inspiratiebron gebruikt worden door professionals binnen het werkveld, waaronder uiteraard onze eigen medewerkers.

Het artikel valt te lezen via https://lnkd.in/e_BK6zhi

Robin, persoonlijk begeleider binnen beschermde woonvorm ‘de Havenstraat’, vertelt over zijn werkdag

Op de groep waar ik werk wonen ongeveer 20 cliënten. Cliënten doen zoveel mogelijk zelf maar kunnen altijd terugvallen op onze begeleiding. Er is namelijk 24-uur per dag een begeleider aanwezig. We werken middels vroege- late en slaapdiensten.

Vandaag heb ik een vroege dienst. Ik ben dan om 07.30 uur aanwezig op de locatie. Ik werk vandaag samen met een collega persoonlijk begeleider en de persoonlijk begeleider stagiaire. We starten met een overdracht van de collega van de late- en slaapdienst. Hij draagt ons de bijzonderheden over. Er is gisteren een cliënt teruggevallen in middelengebruik. Omdat hij op dat moment onder invloed was is hij naar zijn kamer gebracht en was een gesprek niet mogelijk. Ik stem met mijn collega’s af dat ik het gesprek met hem aanga vandaag. Na de overdracht nemen mijn collega’s en ik de agenda door en verdelen we de taken die uitgevoerd moeten worden.

Om 08.00 uur beginnen we met de wekronde. Dit doe ik vandaag samen met onze stagiair. Sommige cliënten zijn al wakker, andere moeten we nog wakker maken. Bij ons op de locatie wekken we alle cliënten om 08.00 uur. We geven cliënten de mogelijkheid om zelf hun deur te openen, doen ze dit niet dan openen wij de deur na aankondiging. We controleren elke kamer op hygiëne, verboden middelen en veiligheid. Vandaag ziet alles er goed uit! Ondertussen is mijn collega verantwoordelijk voor de medicatie en zet hij het ontbijt klaar.

Na de wekronde ga ik mijn mail controleren. Naast interne mail heb ik een aantal mails vanuit externen. Zo blijkt mijn PB-cliënt al een week lang de telefoontjes van zijn bewindvoe

rder niet op te nemen. Dat ga ik vanmiddag, als hij vrij is van school, gelijk maar met hem bespreken.

Dan is het alweer half 10. Ik ga met een cliënt naar zijn behandeling in Winschoten. Hij staat er al klaar voor. Hup, in De-Bruggen auto en karren maar. Tijdens de behandelsessie ben ik aanwezig maar houd ik me zoveel mogelijk afzijdig. Ik vul aan waar nodig en onthoud wat de behandelaar zegt zodat we op locatie de cliënt kunnen ondersteunen met de tips en adviezen wat hij krijgt. Op de terugweg merk ik dat de cliënt het lastig vindt om te praten. Zijn hoofd lijkt vol te zitten. Daarom rijden we in stilte terug naar de Havenstraat. Rond 11 uur komen we hier weer aan. Ik

 vraag de cliënt of hij nog iets nodig heeft. Hij geeft aan naar zijn kamer te willen en even muziek te willen luisteren. Zelf ga ik weer naar kantoor. Het is nu nog vers in mijn geheugen, dus snel rapporteren wat de behandelaar en de cliënt hebben besproken. Ik vraag mijn collega om straks even bij hem te gaan kijken hoe het gaat.

Tijdens het rapporteren komen er verschillende cliënten binnen voor medicatie. Mijn collega verstrekt deze en loopt daarna naar een cliënt om hem te ondersteunen bij het uitvoeren van zijn huishoudelijke taken. Hierdoor heb ik ruimte om de groep op te lopen en samen met cliënten de tafel te dekken voor de lunch. De klusjesman loopt binnen en vraagt of ik even met hem mee wil naar kamer 14. Hier is een lekkage die verholpen moet worden. Als ik daar toch ben attendeer ik de cliënt erop dat hij vandaag op de lijst staat om te koken.

Om 12.00 uur gaan medewerkers en cliënten gezamenlijk lunchen. Naast mijn directe collega, onze stagiair en ik zijn ook de locatiemanager en trajectbegeleider aanwezig. Tijdens de lunch hebben we vaak luchtige gesprekken en krijgen we op een informele manier zicht op de dag, op de stemming van de cliënt of het reilen en zeilen binnen de woonvorm. Ook al is de lunch vaak gezellig, we moeten daarna gelijk weer aan de slag. Ik loop nog even snel naar de trajectbegeleider om te vragen of ze nog vooruitgang heeft geboekt in het plannen van een afspraak m

et de procesregisseur van de gemeente. Ik heb een cliënt die kan doorstromen naar een eigen woning. De afspraak is gepland. Ik ontvang nog een uitnodiging!

Nu is het eerst tijd voor het gesprek met de cliënt die gisteren een terugval heeft gehad. Ik loop naar zijn kamer en klop aan. Hij wil graag in gesprek. De terugval heeft veel bij hem losgemaakt. Samen bespreken we wat er gebeurd is, of hij zicht heeft op de oorzaak van de terugval en vooral wat hij nodig heeft om een nieuwe terugval te voorkomen. Gezamenlijk bellen we zijn begeleider bij de VNN. Zijn begeleider komt morgen bij hem langs. We spreken af dat hij minimaal twee keer per dag door ons wordt opgezocht om te kunnen ventileren. Als ik beneden kom ga ik dit gelijk rapporteren en verwerken in onze locatieagenda. Zo zijn al mijn collega’s hiervan op de hoogte.

Om 14.15 loopt één van mijn PB-cliënten het kantoor binnen. Ik geef aan een mail te hebben ontvangen van zijn bewindvoerder. De cliënt geeft aan boos te zijn op zijn bewindvoerder omdat hij extra geld had aangevraagd maar dit was afgewezen. Gezamenlijk komen we tot de conclusie dat het handig is om een afspraak in te plannen om wat zaken te bespreken. We bellen gelijk samen de bewindvoerder en plannen een afspraak voor over een week. Nadat ik dit in mijn agenda en in die van de locatie heb gemeld rapporteer ik het gesprek.

Mijn collega’s zijn inmiddels ook op kantoor. We maken een verdeling van de te rapporteren cliënten en nemen nog even de tijd om deze in orde te maken voordat de late dienst komt. De twee dames van de late dienst komen om 15.00 uur binnenwandelen. We hebben een overdracht en bespreken of er nog zaken zijn blijven liggen die alsnog z.s.m. moeten worden opgepakt. Even na half 4 stap ik moe, maar voldaan, in mijn auto.

Snoeppot-winactie

Op 14 september stonden wij op De Banenmarkt in Groningen. Hier hebben verschillende mensen meegedaan met onze snoeppot-actie. Marjan de Vries zat het dichtste bij de daadwerkelijke inhoud. Zij heeft inmiddels haar prijs ontvangen. Uiteraard vertellen we de precieze inhoud van onze snoeppot niet zodat ook jullie hier, bij een andere bijeenkomst, nog naar kunnen raden…