Maatwerk

Binnen De-Bruggen praten we veel over maatwerk. We vinden het belangrijk dat alle cliënten de ruimte krijgen om, samen met de begeleiding, hun eigen wensen en mogelijkheden te ontdekken en aan te geven. Onze medewerkers zijn erin geschoold om, op basis van deze specifieke wensen en mogelijkheden, begeleiding aan te bieden.

Onlangs werd er in een artikel op Binnenlands Bestuur BV besproken hoe maatwerk kan worden vormgegeven. Het artikel geeft inzicht in mogelijkheden en voorbeelden en kan als inspiratiebron gebruikt worden door professionals binnen het werkveld, waaronder uiteraard onze eigen medewerkers.

Het artikel valt te lezen via https://lnkd.in/e_BK6zhi