Vera, trajectbegeleider Havenstraat, vertelt over haar werkdag

Om half 9 start ik op de woonlocatie. Ik praat bij met de persoonlijk begeleiders om te horen hoe het met de cliënten op de Havenstraat gaat. Gisterenavond is een cliënt onder invloed teruggekomen op de woonvoorziening. Hierdoor heeft de cliënt verbale agressie geuit. Als ik op de hoogte ben log ik in op mijn laptop en lees ik mijn mails en de belangrijkste rapportages. Van het incident van gisteren is een melding gemaakt. Ik zet op mijn to do lijst dat ik hier vandaag aandacht voor heb. Nu eerst een kopje koffie halen om de dag echt goed te beginnen.

Half 10! Eerst tijd voor het voorbereiden van een indicatiegesprek met een andere cliënt. De persoonlijk begeleider sluit ook aan. We hebben kort ruggenspraak over de casus. Hierbij blikken we terug op het laatste gesprek wat we met de cliënt hebben gehad. Duidelijk is geworden dat cliënt nog niet kan doorstromen naar de volgende fase en dat de Havenstraat op dit moment de meest geschikte woonplek voor hem is. Nog even een banaan opeten, nog een kop koffie pakken en de cliënt vragen om beneden te komen voor het gesprek.

Om 10 uur is het tijd voor het indicatiegesprek. Hier zit een procesregisseur van de gemeente bij. De cliënt en de procesregisseur zijn samen in gesprek over de doelen van de cliënt en de benodigde begeleiding. Ik vul aan waar nodig en de persoonlijk begeleider geeft voorbeelden van hun wekelijkse begeleidingsmomenten. Samen komen we uit op een indicatieverlenging van een jaar. De cliënt vertrekt, samen met zijn persoonlijk begeleider, gerustgesteld naar zijn kamer. Ik moet, nu ik de procesregisseur van de gemeente toch zie, nog even een andere casus met haar bespreken.

Zo, voor je het weet is het al half 12. Nu eerst even in gesprek met de cliënt van het incident. Hij is inmiddels wakker. Samen met de aanwezige begeleiding ga ik met hem in ge

sprek. Het is voor mij vooral belangrijk om te weten waarom de cliënt middelen heeft gebruikt. Wat kunnen wij doen om te voorkomen dat de cliënt middelen gebruikt en daardoor agressief wordt? Uiteraard hebben we het er ook over dat zijn gedrag niet door de beugel kan en we dit niet een tweede keer kunnen accepteren. Na het gesprek handel ik de melding af, mail ik de melder en zet de gemaakte afspraken in het cliëntendossier.

Om half 1 ga ik lunchen met de cliënten en de begeleiders. Tijdens de lunch zie en hoor je vaak de leukste verhalen en heb je ongedwongen contact met de cliënten.

Na de lunch spreekt persoonlijk begeleider Frank mij aan. Hij loopt vast in het contact met één van de cliënten. Frank kent, door zijn wekelijkse contactmomenten en wisselende diensten, de cliënt beter dan ik. Echter, door mijn objectieve kijk, mijn kennis van wet- en regelgeving en de duidelijke visie van de organisatie in mijn achterhoofd, kan ik op een coachende manier met de persoonlijk begeleiders meedenken. We gaan even samen in het kantoor zitten. Het is een lastige kwestie! We spreken af dat we er tijdens het caseloadgesprek van morgen verder op ingaan. Ik heb dan ook even de tijd om over de situatie na te denken en het te bespreken met mijn collega trajectbegeleiders.

Rond 14.00 uur kom ik aan op het hoofdkantoor. Hier heb ik de middag ingepland om het begeleidingsplan van de cliënt die ik gisteren heb gesproken uit te werken. Daarnaast spreek ik mijn collega trajectbegeleider van de Nijveenlaan. Samen sparren we, onder het genot van een kop koffie, even over een aantal casussen. De intakecoördinator loopt nog binnen om een mogelijke nieuwe plaatsing te bespreken en vraagt om mee te denken over de juiste woonplek van een andere potentiële cliënt die ze heeft gesproken.

Om half 5 loop ik nog even naar de administratie om te vragen of de dagbestedingsdeclaratie van één van mijn cliënten al is betaald. Nog niet, morgen even achteraan bellen dus! Nu mijn to do lijst voor morgen maken en even kijken wat er dan in de agenda staat. Om iets voor 5 loop ik samen met mijn collega’s naar buiten. Morgen weer een dag. Nu eerst naar huis voor een rustige avond.