VACATURE: Leden Cliëntenraad

Over het bedrijf:

De-Bruggen biedt beschermd wonen, dagbesteding en begeleiding op individueel- en groepsniveau. Bij ons staat het individu centraal. Dat betekent dat we samen met jou gaan bekijken hoe we je het beste kunnen ondersteunen. Tijdens je traject binnen De-Bruggen begeleiden we je naar het gewenste niveau van zelfstandigheid aan de hand van jouw persoonlijke begeleidingsplan. Hierin richten we ons op verschillende leefgebieden en stellen we samen met jou doelstellingen op. Gedurende het traject binnen De-Bruggen ondersteunt jouw persoonlijke begeleider je bij het behalen van je doelen.

Voor ons organisatie zijn wij op zoek naar:

Leden Cliëntenraad

(Startdatum in overleg – op vrijwillige basis)

Wat wordt er van de leden verwacht?

De cliëntenraad behartigt de belangen van onze cliënten op het gebied van cliëntondersteuning. Leden geven advies over onderwerpen die de kwaliteit van zorg voor onze cliënten verbeterd. Er wordt advies gegeven over diverse onderwerpen, denk hierbij aan: behoefte van onze doelgroep ten aanzien van De-Bruggen, onduidelijkheden, beleidsstukken, begeleiding etc. Het is de bedoeling dat via de cliëntenraad de cliënt een stem krijgt. De cliëntenraad heeft een bestuur die bestaat uit meerdere leden, zij heeft één keer per jaar een vergadering met het Raad van Bestuur en legt hier eventuele bevindingen uitgewerkt aan voor.

De leden van de cliëntenraad zijn verantwoordelijk voor het beheren en uitwerken van de agendapunten, planning en notulen. Hiervoor wordt input gegeven vanuit de cliënten. De vergaderingen vinden plaats in Veendam op locatie.

De voorzitter en secretaris van de cliëntenraad dragen zorg voor de correspondentie en het opstellen van (concept-)adviezen.

Wie ben jij als persoon?

  • Je kunt goed samenwerken;
  • Je luistert goed;
  • Bent duidelijk in de communicatie;
  • Hebt respect voor onze doelgroep;
  • Je bent sociaal;
  • Kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie;
  • Bekend in de maatschappelijke dienstverlening of affiniteit hebben met;
  • In staat zijn onderscheid te maken tussen cliëntenbelang en het belang van de organisatie;
  • De belangen voor onze cliënten voorop zetten;
  • In staat zijn om de belangen van de cliëntenraad te behartigen (onderhandelings- en besluitvaardigheid).

Bij voorkeur: ervaring met onze doelgroep. Wellicht heb jij een bekende die in de zorg is en lijkt het je leuk om vanuit die kennis een steentje bij te dragen!

Tijdbeslag

De functie van de cliëntenraadsleden vraagt een gemiddelde inzet van 4 uur per maand. De cliëntenraad vergadert ongeveer 9 (negen) keer per jaar. Eén keer met de Raad van Bestuur, panelbijeenkomst en algemene vergaderingen.

 Vergoeding

Hapje, drankje en onkostenvergoeding.

Voor meer informatie kunt je terecht bij de afdeling Human Resources (HR) via 0598 820 990 of via e-mail: hr@bijdebruggen.nl.