Privacy Policy

Privacy Policy De-Bruggen

De-Bruggen (KvK: 66418801) verwerkt persoonsgegevens. Dit doen wij om onze cliënten zo passend mogelijk te helpen. In deze Privacy Policy geven wij zo goed mogelijk weer wat er met jou persoonsgegevens gebeurt. Hierbij houdt De-Bruggen zich aan de voorschriften in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij vragen over deze Privacy Policy kan je een mail sturen naar info@bijdebruggen.nlt.a.v. Functionaris Gegevensbescherming. Zij is ook bevoegd om namens De-Bruggen datalekken door te geven aan de autoriteit persoonsgegevens.

Definitie persoonsgegevens
De autoriteit persoonsgegevens geeft de volgende definitie van persoonsgegevens: Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Definitie verwerken persoonsgegevens
De autoriteit persoonsgegevens geeft de volgende definitie van verwerken: Alle handelingen die een organisatie kan uitvoeren met persoonsgegevens, van verzamelen tot en met vernietigen.

Toepasselijkheid
Deze Privacy Policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die je mondeling, digitaal of schriftelijk aan De-Bruggen verstrekt.

Doeleinden
De-Bruggen gebruikt en verwerkt persoonsgegevens (denk hierbij aan naam, geboortedatum, BSN, inschrijfadres, geslacht) om de volgende redenen:

  • Identificatiedoeleinden
  • Om na te gaan of je bevoegd bent om met ons een begeleidingsovereenkomst aan te gaan
  • Om met cliënten en naasten te communiceren

Recht op inzage
Iedere cliënt (en/of diens wettelijke vertegenwoordiger) binnen De-Bruggen heeft recht op inzage in zijn gegevens. Voor meer informatie verwijzen we u naar het kopje kwaliteit op deze website.

Bewaartermijn
De-Bruggen bewaart (volgens de AVG wetgeving) persoonsgegevens maximaal 15 jaar. Na 15 jaar worden alle gegevens vernietigd.

Inzage en geheimhouding
De medewerkers van De-Bruggen hebben een geheimhoudingsplicht als het gaat om persoonsgegevens. De-Bruggen heeft haar medewerkers rechten gegeven om met deze persoonsgegevens te werken. Om bij persoonsgegevens te mogen dient er een geheimhoudingsovereenkomst te zijn tussen De-Bruggen en de medewerker en dient de medewerker een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overhandigen. Daarnaast volgen er sancties voor medewerkers die deze geheimhoudingsovereenkomst overtreden. Voor het verstrekken van persoonsgegevens aan derden dient de cliënt een toestemmingsformulier te ondertekenen tenzij er sprake is van acute onveiligheid.

Bezwaarmogelijkheden
Als een cliënt (en/of diens wettelijke vertegenwoordiger) bezwaar wil indienen omtrent het verwerken van de persoonsgegevens kan dit door een mail te sturen naar info@bijdebruggen.nlt.a.v. Functionaris Gegevensbescherming.

Coockieverklaring

Cookies
Op deze website wordt alleen een Analytics cookie gebruikt. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website en daarin opgenomen applicaties wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar de servers van De-Bruggen teruggestuurd worden.

Privacy wetgeving en Analytics
Zoals hieronder beschreven in de officiële verklaring, die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen, maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem.

Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen
Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

IP adressen worden gemaskeerd en gegevens niet gedeeld
Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van De-Bruggen en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. De-Bruggen heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van De-Bruggen geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van De-Bruggen een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van https://bijdebruggen.nl/ te kunnen waarborgen. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Opt-out voor Google Analytics
Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Google Analytics – verklaring van Google
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Beveiliging
De-Bruggen draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Enkele van deze maatregelen zijn:

de website is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden, toegang tot elektronische systemen is beveiligd met onder andere een wachtwoord en alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Deze maatregelen streven naar een passend beveiligingsniveau.

Social Media
Op deze website zijn knoppen opgenomen van diverse social media, zoals Facebook en Twitter. Via deze knoppen plaatsen de social media zelf een cookie. Voor meer informatie hierover verwijzen we je naar de site van de betreffende social media.

Privacyverklaring voor Facebook
Onze website gebruikt functies van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS . Bij het bezoeken van onze website met Facebook-plug-ins wordt er een verbinding tussen uw browser en de servers van Facebook gelegd. Daarbij worden al gegevens aan Facebook verzonden. Wanneer u een Facebook-account heeft kunnen deze gegevens daaraan worden gekoppeld. Wanneer u niet wilt dat deze gegevens aan uw Facebook-account worden gekoppeld, dan kunt u zich vóór het bezoek aan onze website bij Facebook uitloggen. Interacties, met name het gebruik van een commentaarfunctie of klikken op de knoppen „Like“- of „Delen“ worden ook aan Facebook doorgegeven. Meer informatie vindt u op https://www.facebook.com/about/privacy.

Links naar andere websites
Op de website tref je een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens door die organisaties.