WERVINGSVACATURE: Persoonlijk begeleider

(Startdatum in overleg)

Over het bedrijf

De Bruggen verzorgt woonbegeleiding en kamertraining op maat en biedt zowel ambulante begeleiding als beschermd wonen. Wij begeleiden naar het gewenste niveau van zelfstandigheid en geven training en coaching. Vaak is de stap van een 24- uurs setting naar een vorm van ambulant begeleid wonen te groot. Slechts één gesprek per week is dan vaak onvoldoende. Wij richten ons op alle leefgebieden van de cliënt en werken volgens een behandelplan of persoonlijk actieplan. De Bruggen is werkzaam in Veendam en omstreken en beschikt over een eigen werkplaats waar de cliënten overdag naar toe kunnen voor een zinvolle dagbesteding.

Onze cliënten komen vooral van een 24-uurs setting uit de verslavingszorg, de Jeugdhulp of de GGZ. Aan mensen met een verstandelijke beperking wordt ook ondersteuning geboden.

Functie/- taakomschrijving
Voor cliënten in de omgeving van Veendam en omstreken is de Bruggen regelmatig op zoek naar persoonlijke begeleiders. Als persoonlijk begeleider heb jij een zeer uitdagende en intensieve functie.

In deze rol begeleidt jij de cliënt bij zijn of haar dag- en vrijetijdsbesteding, hiervoor is het van belang dat er een vertrouwensband opgebouwd wordt. Je observeert de cliënt en biedt hulpvraag verduidelijkende en (ped)agogische ondersteunende gesprekken aan naar aanleiding van de observatie en de hulpbehoevende vraag.
De focus ligt hierin op het stimuleren van zelfredzaamheid, dit wordt gedaan door de cliënt zoveel mogelijk doelgericht en oplossingsgericht te laten denken en werken. Dit verwachten wij ook van onze medewerkers!
Het is hiervoor van groot belang dat de persoonlijk begeleider ervaren is met onze specifieke doelgroep, om zo adequaat te kunnen reageren op de signalen die de cliënt af-/ aangeeft.

Takenpakket

 • Hulpverleningsplan opstellen (half jaarlijkse evaluatie + opnieuw opstellen);
 • Signaleringsplan waar nodig opstellen (jaarlijkse controle met cliënt);
 • Bijhouden van rapportages;
 • Cliënt dossiers aanmaken (diagnostiek, NAW- gegevens, huurovereenkomsten, HvP, etc.);
 • Onderhouden van contacten met familie en/of andere dienstverlenende/ betrokken instanties;
 • Begeleidingscontracten aangaan met cliënten;
 • Versterken zelfvertrouwen en motivatie van de cliënt;
 • Vaste contactmomenten per week met de cliënt;
 • Potentiële nieuwe cliënten doorverwijzen naar intro manager;
 • Verantwoordelijkheid dragen;
 • Efficiënt samenwerken binnen een teamverband;
 • Kritisch naar jezelf kijken en open staan voor feedback geven en ontvangen;
 • Bewaakt de voortgang en stemt af met de teamcoach en coördinator;
 • Bijhouden van kennis binnen het vakgebied door het deelnemen aan deskundigheidsbevordering;
 • Kennis hebben van en inspelen op groepsdynamische processen van cliënten.

Daarnaast stellen onze medewerkers samen met de leidinggevenden een Persoonlijk Ontwikkelingsplan op, tijdens de functioneringsgesprekken wordt deze besproken.
Wij verwachten van onze medewerkers dat ze actief deelnemen aan de 6 wekelijkse intervisiegroep waarin je bent ingedeeld en aanwezig bent bij de wekelijkse teamvergadering met o.a. andere begeleiders.

Functie-eisen

 • minimaal HBO zorgopleiding (richting SPV/SPH/SAW is een pré);
 • ervaring als persoonlijk begeleider met onze doelgroep;
 • ervaring in de verslavingszorg is een pré;
 • In bezit van een rijbewijs en eigen vervoer.

Arbeidsvoorwaarden

Beloning volgens Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening cao oftewel cao Social Work. Minimaal aantal uren zijn 32 per week.

Interesse?

Ben of ken jij die persoonlijk begeleider die met beide benen op de grond staat en vol passie zijn of haar beroep uitoefent en de cliënten ondersteuning en begeleiding biedt waar nodig?

Dan komt de Bruggen graag in contact met jou, mail je cv en motivatie naar hr@bijdebruggen.nl

Bij voldoen aan het functieprofiel wordt er een kennismakingsgesprek ingepland, startdatum wordt in overleg afgesproken.