Visie

De Bruggen is gericht op het vergroten van de zelfstandigheid van mensen. Hierom zijn wij gespecialiseerd in het bieden van begeleiding, training en coaching op alle leefgebieden van iedereen die nog geen gebruik heeft leren maken van de in hun zelf aanwezige hulpbronnen. Wij helpen, door goed contact te onderhouden en samen met de cliënt de gestelde doelen te behalen. Wanneer dit laatste eens niet lukt, bekent dat niet “mislukken”, maar het betekent wel dat wij deze doelen moeten bijstellen. Al hoewel wij de cliënt helpen met het traject, proberen wij altijd de cliënt uit te dagen om naar eigen oplossingen te zoeken. Derhalve zijn wij gericht op bewustwording, wat natuurlijk ook onlosmakelijk verbonden is met het hoofddoel zelfstandigheid.