Kwaliteit

Wij, De Bruggen willen contact maken en onderhouden met onze cliënten. Dit om hun zo veel mogelijk te helpen en om samen met hen het pad naar zelfstandigheid af te gaan. Wij streven naar kwaliteit, transparantie, betrouwbaarheid en soliditeit. Onze ervaren en gemotiveerde werknemers gaan voor een optimale samenwerking met alle betrokkenen.

Uiteraard worden er vanuit de gemeenten ook kwaliteitseisen gesteld, waaraan de Bruggen voldoet. Wij volgen de ontwikkelingen binnen de gemeenten en de overheid op de voet en zullen ons in de toekomst moeten aanpassen aan de te volgen nieuwe ontwikkelingen. Flexibiliteit is om deze reden een sleutelwoord.


CAK eigen bijdrage

Voor de hulpverlening vanuit De Bruggen moet een cliënt altijd een eigen bijdrage aan het CAK betalen. Dit kan gezien worden als een eigen risico die je betaald als je zorg ontvangt vanuit het ziekenhuis. Het eigen risico aan je zorgverzekering is echter wat anders dan je eigen bijdrage aan het CAK. Deze eigenbijdrage is inkomens- en indicatieafhankelijk. De Bruggen heeft er geen zicht op hoe hoog deze eigen bijdrage is.

Lage eigen bijdrage
U betaalt de lage eigen bijdrage in de volgende situaties:

  • U verblijft voor het eerst in een zorginstelling. Of uw vorige verblijf was meer dan 6 maanden geleden. Dan betaalt u de eerste 6 maanden de lage eigen bijdrage. Na 6 maanden betaalt u de hoge eigen bijdrage.
  • U woont in een zorginstelling en uw partner woont thuis. U blijft de lage eigen bijdrage betalen.
  • U maakt regelmatig kosten voor de opvoeding van een kind. U blijft de lage eigen bijdrage betalen.

Hoge eigen bijdrage
U betaalt een hoge eigen bijdrage als bovenstaande situaties niet op u van toepassing zijn.

Ik heb een bijstandsuitkering of zeer laag inkomen
Zak- en kleedgeldniveau is de hoogte van een bijstandsuitkering als u in een instelling woont. Dit is het minimale inkomen dat u moet overhouden voor uw persoonlijke uitgaven. Het zak- en kleedgeldniveau in 2018 is € 314,13 voor alleenstaanden en € 488,61 voor gehuwden. Dit bedrag is inclusief vakantiegeld en zorgtoeslag. Is dit uitkering gelijk aan of lager dan bovenstaande, dan krijgt u meestal een vrijstelling van de eigen bijdrage. Vanwege de vrijstelling van de eigen bijdrage wordt uw eigen bijdrage vaak automatisch vastgesteld op € 0,-. Is dat niet gebeurd? Zoek dan samen met je Persoonlijk Begeleider contact met het CAK en laat het CAK dan weten dat u een uitkering of inkomen op zak- en kleedgeldniveau heeft.


Klachtenformulier Cliënten

Klachtenreglement De Bruggen

Klachtenportaal Zorg